Medlemmer af Inatsisartut – parlamentet – for Siumut og deres ordførerskaber.

Anders Olsen

Rets-, infrastruktur- og boligordfører

 • Retsordfører
 • Transportordfører
 • Havneordfører
 • IT og telekommunikationsordfører
 • Boligordfører

Doris J. Jensen

Politisk ordfører

International politik- og uddannelsesordfører

 • Ordfører for International politik
 • Forsvarsordfører
 • Medieordfører
 • Ordfører for borgerskab
 • LGBT+ ordfører
 • Afbureaukratiseringsordfører
 • Uddannelses ordfører
 • Undervisningsordfører
 • Forskningsordfører
 • Ordfører for Nordisk samarbejde
 • Ordfører for Vestnordisk samarbejde
 • Kulturordfører
 • Sportsordfører
 • Ordfører for Fritid

Hans Peter Poulsen

Formand for Siumuts Inatsisartut gruppe

Finans- og velfærdsordfører

 • Finansordfører
 • Økonomiordfører
 • Børneordfører
 • Familieordfører
 • Ældreordfører
 • Ligestillingsordfører

Kim Kielsen

Formand for Inatsisartut

Lars Poulsen

Næstformand for Siumuts Inatsisartut gruppe

Erhvervsordfører

 • Erhvervsordfører
 • Socialdumpingsordfører
 • Udviklingsudfører

Mala Høy Kúko

Social-, klima- og energiordfører

 • Socialordfører
 • Handicapordfører
 • Velfærdsordfører
 • Sundhedsordfører
 • Ordfører for Mental sundhed
 • Klimaordfører
 • Energiordfører
 • Fødevareordfører
 • Landbrugsordfører
 • Dyrevelfærdsordfører
 • Miljøordfører

Erik Jensen

Formand for Siumut

Medlem af Inatsisartut og Naalakkersuisut

Jens Kristian Therkelsen

Jagt-, fiskeri- og søfartsordfører

 • Jagtordfører
 • Fiskeriordfører
 • Fangstordfører
 • Ordfører for bygder
 • Ordfører for bygder og yderdistrikter
 • Søfartsordfører
 • Færdselssikkerhedsordfører

Dines Mikaelsen

Turisme-, beskæftigelse- og folkeoplysningsordfører

 • Turismeordfører
 • Beskæftigelsesordfører
 • Erhvervsskatteordfører
 • Folkeoplysningsordfører
 • Ungeordfører
 • Forbrugerordfører

Kuno Fencker

Ordfører for Beskatning, sikkerhed og indenlandske anliggender

 • Beskatningsordfører
 • Beredskabsordfører
 • Cybersikkerhedsordfører
 • Ordfører for indenlandske anliggender
 • Kommunalordfører
 • Ordfører for Inuit samarbejde