Siumut blev stiftet som et politisk parti i dagene 28., 29. og 30. juli 1977 i Upernaviarsuk ved byen Qaqortoq i Sydgrønland.

Siumut er en politisk organisation der har rødder i det grønlandske folk. Partiet har dannet grundlaget for en struktureret opgør med kolonitiden.

Siumut har ikke den holdning, at en given indretning af samfundet er mejslet i granit.

Et frit, årvågent og samarbejdende folk er det som skal værnes om, med et solidt fundament i politisk og økonomisk demokrati.

Retfærdige levevilkår, ligeværd, kulturel frihed og uhindret meningsdannelse og initiativret er grundlaget for vores menneskesyn.

Evnen til at samtale og samarbejde med andre er vigtige elementer i vores politiske struktur, for derigennem at fremme det samarbejdende folkestyre uden unødig fragmentering.

Klare målsætninger og evnen til kompromis hen ad vejen er en del af vores dna. Det betyder, at medlemmernes stemme har stor vægt i partiet.

En politisk bevægelse der har bred opbakning og som baserer sig på klare tilkendegivelser og målsætninger, er det der giver det bedste udgangspunkt i samarbejdet med andre.

Siumut’s mĂĄlsætning er et samfund med god velfærd, fællesskab, tilpasningsevne og udvikling, der med respekt for miljø og natur bruger resurser pĂĄ en ansvarlig og bæredygtig mĂĄde, og i fællesskab med verdenssamfundet.

TILLID TIL MENNESKET – TROEN PĂ… FREMTIDEN
Siumut’s grundsyn er socialisme der baserer sig pĂĄ demokratiske grundværdier. Siumut’s mĂĄlsætning er individuel frihed. Friheden til at værne mod undertrykkelse og tage ansvar for eget liv og muligheder. Det gælder de fællesskaber vi søger, vores natur og hensynet til de kommende generationer.

Den enkelte menneskes værd skal respekteres. Derfor forsvarer vi vores retssamfund og menneskerettigheder.

Enhver borger har ret til indflydelse, ikke kun til eget liv, men også til samfundets indretning. Vi ønsker at fremme et åbent samfund hvor der er brug for os alle.

Helt grundlæggende står retten til arbejde. Der skal føres en retfærdig økonomisk politik med lige rettigheder og pligter for alle.