Om Siumut

Om Siumut

Siumut blev stiftet som parti i dagene 28, 29 og 30. juli 1977 i Upernaviarsuk i nærheden af Qaqortoq. Siumut er en politisk bevægelse, forankret med rod i den brede grønlandske befolkning. Bevægelsen lagde grobund for et organiseret opposition af den Danske Stats kolonialisme i Grønland.

Siumuts idégrundlag er ikke, en forestilling om en bestemt bestandigt fastlåst samfundsstruktur.

Det er et menneskerettighedssyn, og en idĂ© om, et samfund af frie, aktive, samarbejdende borgere – et fuldt gennemført politisk og økonomisk demokrati, hvor der er social retfærdighed, ligeværdighed og frie muligheder for kulturel udfoldelse samt ubegrænsede iniativmuligheder, hvilket er med til at skabe et fundament for et godt menneskesyn.

Viljen til, at kunne samarbejde og være i dialog med andre, er noget vi i særdeleshed vægter meget højt. På den måde vil man regeringspolitisk og samfundsmæssigt kunne komme i kompromis og derved undgå unødigede højlydte meningsudvekslinger.

Klare målsætninger og undervejs have viljen til kompromis er under det samme formål. Derudover vægtes det højt, at demokratiet skal herske hos vore medlemmer.

En politisk bevægelse med mange tilhængere, grundfæstede holdninger og veldefinerede mål har netop styrken til at formidle samarbejde med andre.

Det er Siumuts målsætning at skabe et velfærdsbaseret samfund, et kollektivt samfund, som er tilpasningsdygtigt, som har udvikler genet, som har respekt over for miljøet og som udnytter det som naturen har at tilbyde og som aktiv deltager hos verdenssamfundet som internationale borgere.

TILLID TIL MENNESKET – MED TROEN PÅ FREMTIDEN
Siumuts grundliggende ideologi baserer sig på den demokratiske socialisme. Siumuts mål er at frigøre mennesket, sikre dets tryghed og give det mulighed for frit at bestemme sit eget liv i ansvarlighed over for sig selv og over for fællesskabet, over for naturen samtidig med, at tage ansvar for de kommende generationer.

Menneskets værdighed skal respekteres. Derfor værner vi om retssamfundet og de grundlæggende menneskerettigheder.

Enhver borger skal have ret til medbestemmelse i sit hverdags liv og om samfundets organisering på alle niveauer. Vi vil et samfund, der rækker hånden ud til alle og et samfund der har brug for alle fra enhver  samfundslag.

Siumut er stærk tilknyttet til kravet om den personlige frihed, kravet om mulighederne hos arbejdsmarkedet, kravet om retfærdig økonomisk politik og lighed i forbindelse med mulighederne for samfundsmæssige økonomiske fordele for alle.