Meninger

Aki-Matilda Høegh-Dam i Nato’s standing committee

Det grønlandske medlem af Folketinget Aki-Matilda Høegh-Dam fra Siumut har deltaget ved Nato’s parlamentariske forsamling i Luxembourg fra fredag den 19. maj til mandag den 22. maj 2023.

Aki-Matilda Høegh-Dam er den første grønlandske Folketingsmedlem, der er fuldgyldigt delegeret medlem af Nato’s parlamentarikere (NPA), og her deltog hun ved flere møder hen over weekenden, der mest handlede om krigen i Ukraine, den nye sikkerhedspolitiske struktur i Europa og det kommende NATO-topmøde i Litauen.

Hun deltog ligeledes ved forsamlingens møde, standing committee, der er det højeste ledende organ i forsamlingen, samt plenum.

Hun anser NATO’s Parlamentariske forsamlingsmøde som en vigtig netværksmulighed, der giver Kalaallit Nunaat mulighed for at udveksle synspunkter, idéer og for at fremme Grønlands interesser.

”Det var interessant at lære om diskussionerne under forsamlingen. Jeg bemærkede, at det primære formål med disse møder var mere tilbøjeligt til at netværke og dele viden, snarere end at foretage øjeblikkelige eller lovgivningsmæssige ændringer, idet det skal gøres ved egen parlamenter”, siger hun.

Da det på nuværende tidspunkt ikke er muligt for Inatsisartut-medlemmer for at være en del af forsamlingen, har Aki-Matilda Høegh-Dam presset på at være en del af NATOs parlamentarikere fra Folketinget.

”Når Grønland bliver statsdannet, vil Inatsisartut-medlemmer højst sandsynligt blive en del af NATOs PA. Indtil da er det min hensigt at bruge platformen til at lave forarbejdet, således Inatsisartut-medlemmer i fremtiden vil have den nødvendige kendskab til arbejdet i forsamlingen”, siger Aki-Matilda Høegh-Dam.

Aki-Matilda laver interne rapporter om hendes oplevelser under forsamlingerne, for at samle information og erfaringer hertil der forhåbentlig vil gavne Inatsisartuts NATO delegerede i fremtiden.

Under sessionen deltog 274 medlemmer af Nato’s parlamentarikere, der repræsenterer 31 Nato-medlemsnationer.

Fakta

Den danske delegation i NATOs Parlamentariske Forsamling (NPA), er den interparlamentariske organisation for parlamentarikere fra både NATOs medlemslande og NATOs associerede medlemmer.

I den parlamentariske forsamling drøftes forskellige forsvars- og sikkerhedspolitiske emner af fælles interesse. NPA er uafhængig af NATO men er med til at skabe sammenhold mellem medlemslandenes nationale parlamenter og NATO-alliancen.

Læs mere om Nato’s parlamentariske forsamling i linket her: Home | NATO PA (nato-pa.int)