Meninger

Ă…r 2022 qujanaq

Oversat Ă…ret 2022 startede med Siumut i opposition.

Som opposition er det vigtigt at kunne begrunde sine valg og på en ansvarlig måde, og ikke blot have til hensigt at vælte den siddende regering og splitte samfundet. Det var vigtigere at fremlægge argumenter når der var noget at påpege og have et kritisk øje på det rette øjeblik. Vi arbejder for vores land og folkets bedste. De fleste, måske alle, i samfundet har nemlig mest brug for politikere, der samarbejder.

Efter formanden for Naalakkersuisut i foråret henvendte sig til Siumut, har hele hovedbestyrelsen og Inatsisartut gruppen givet deres støtte til at danne en ny koalition. Siumut havde ikke betænkeligheder for at tage et ansvar. Vores parti er et regeringsparti med stor erfaring. Vi tager et ansvar, og regeringsdannelsen blev taget med bevidsthed om mål og nok i lige mængder hindringer.

Koalitionen samarbejder og udvikler sig den dag i dag, og arbejder stadig hen imod stadig klarere mål og forberedelser til endnu større skridt. Vi skal arbejde mere for at realisere Siumuts mål om selvstændighed og dermed vores alle sammens grundfæstede ret til at bestemme over egne forhold og stå på egne ben.

Siumut arbejder også målbevidst i alle kommuner for at have medindflydelse og for at vi alle får bedre kår. For ikke at nævne bygdebestyrelsernes arbejde, der hver dag skaber medindflydelse på bygdernes udvikling. Det har ført gode indflydelse med sig. Der har de sidste år ikke været nævneværdige byggerier i bygderne og de mindre byer, hvilket nu har ændret sig til det bedre med blandt andet byggeri af lejligheder og lignende.

I en lang periode har Siumuts vælgerandel været dalende. Ikke mere. Arbejdet for fællesskabet og ikke for enkeltpersoner er igangsat, sĂĄledes vi tager fat om vores egentlige arbejde; for samfundet, helheden og landet. Det er meget vigtigt at ikke tabe denne momentum pĂĄ gulvet. Særligt hvis vi ønsker at forstærke arbejdet med vores mĂĄl og sikre en udvikling i samfundet. Siumut arbejder for at samle det grønlandske folk i et forpligtende fællesskab og med klare mĂĄl. Siumuts store fremgang i folketingsvalget, hvor vi blev det største parti- igen blev et folkeparti – forpligter og giver et stort ansvar. Det er Siumut bevidst om og arbejder videre med et fornyet mandat.

Vi er alle klar over, at der er meget arbejde og stadig store udfordringer i vores samfund og land. Ved at samarbejde og løfte i flok, kan vi bedre og hurtigere nå målet om et forpligtende fællesskab med en fair fordeling af rettigheder og pligter. Vi vil derfor takke dig af hele vores hjerte her ved årets udgang, da netop du har gjort dit til og har taget et stort medansvar for, at vi alle kan løfte i flok.

Samtlige der har arbejdet for Siumut i 2022; befolkningen, støttepersoner der afleverer inspirationer til det videre arbejde, de folkevalgte og samarbejdspartnere – vi takker for året der gik af hele vores hjerte og vi ønsker det bedste for Jer og Jeres samt et godt helbred i det nye år.

Erik Jensen
Formand for Siumut