Meninger

Befolkningen skal kunne imødegå inflationen ved, at der politisk skabes bedre rammer for selvforsyning

Af: Lars Poulsen

En af Siumuts grundholdningerer,  at selvforsyningen skal styrkes, hvis befolkningen skal kunne imødegå inflationen, og derfor er det på sin plads at tilpasse kvoterne.

Befolkningen skal kunne stå imod de stigende priser i verden, som kan mærkes nu, og dette vil kunne opnås ved at skabe mærkbart bedre rammer for fiskeri og fangst samt andre erhverv. Befolkningen skal kunne stå imod, hvis vi skal kunne overleve

I Siumut mener vi, at man ikke kan komme udenom tilpasning af indkomsten, for at kunne styrke selvforsyningsgraden.

Selvom der er mange jobs indenfor administration mange steder, skal vi kke glemme, at mange beboede steder ernærer sig ved fiskeri og fangst.

En af Siumuts grundholdninger er, at selvforsyningen i landet skal styrkes, og i den forbindelse vil jeg gerne nævne, at på grund af de mange begrænsninger på fangsten er det nødvendigt med tilpasning.

På den baggrund kan man ikke komme udenom forhøjelse af kvoterne for at styrke selvforsyningen, såsom isbjørnekvoter, kvoter på narhval, hvalros osv.