Målsætninger

Beredskab – Brandvæsen

Det er vigtigt at vi her i landet altid har et katastrofeberedskab. Det er vigtigt at en velfungerende beredskabskommission, ligesom alle parter i samfundet skal inddrages kommissionen. Der skal udarbejdes klare beredskabsplaner for flykatastrofer, skibskatastrofer, naturbrande, alvorlige brande i boligblokke samt andre. Ligeledes skal planer for inddragelse af borgere løbende oplyses.

Siumut vil arbejde for at beredskabsplanen løbende bliver tilpasses og fornys. Det skal sikres at borgerne kan leve et trygt liv, uanset hvor i landet de bor.

Beredskabskommissionen skal reformeres sammen med de implicerede parter.

Der skal ske klare bestemmelser om ansvar og pligter ved en katastrofeindsats.

Der skal arbejdes for at beredskabspersonalet bliver aflønnet i et passende niveau i lighed med almindelig lønnet ansættelse.

Der skal arbejdes for at de løbende får opkvalificering i forureningsbekæmpelse til havs og til lands, ligesom der altid skal stilles passende materiale til rådighed.

I takt med øget turisme skal beredskabet og indsatsen over for krydstogtsskibe udvikles.

Oplysningskampagner om forebyggelse af ulykker i havet og i landet skal blive til en fast tjeneste.

Brandberedskab
For at sikre at borgere i bygder og byer har en tryg hverdag, vil Siumut arbejde for at skabe klare lovgrundlag for brandberedskabet samt for at sikre at der ikke skal stilles spørgsmålstegn ved brandmændene, derfor:

En samlet brandskole og skole for redningstjenesten skal etableres i Kangerlussuaq. Der skal ligeledes ske uddannelse om de indsatser som beredskabsfolk udøver.

I alle bygder og byer skal der være tidssvarende brandbekæmpelsesudstyr.

I folkeskolen skal der være undervisning i førstehjælp samt i mindre grad udføres oplysning om brandslukning.