Målsætninger

Beredskab – Brandvæsen

Det er en nødvendighed at vi her i landet altid har et katastrofeberedskab. Det er nødvendigt at beredskabskommisionen er velfungerende, ligesom alle nødvendige parter i samfundet skal inddrages i kommissionen.

Der skal nøje udarbejdes klare beredskabsplaner for flykatastrofer, skibskatastrofer, naturbrande, alvorlige brande i boligblokke, tsunamier samt andre katastroferscenarier. Ligeledes skal planer for inddragelse af borgere løbende oplyses. 

I lighed med de nabolande som vi ynder, at samligne os med skal vi have, lokale beredsskabsuddannede som vi kan trække på, eksempelvis i forbindelse med tsunamier. Et beredskab der svarer til Island og Canada skal etableres i landet.

Siumut vil arbejde for at beredskabsplanen løbende bliver tilpasset og fornyes. Det skal sikres at borgerne fortsat kan leve deres trygge dagligdag, uanset hvor i landet de bor.

Styrelsen af beredskabet skal reformeres i forening med de implicerede parter.

Der skal planlægges og tildeles klare bestemmelser om ansvar og pligter ved en katastrofeindsats.

Der skal arbejdes for at beredskabspersonalet bliver aflønnet i et trygt og passende niveau samt et niveau der svarer til de tildelte ansvarsområder, i lighed med almindelig lønnet ansættelse.

Der skal arbejdes for at de ansatte løbende får opkvalificering i forureningsbekæmpelse til havs og til lands, ligesom der altid skal stilles passende og tidsvarende materiale til rådighed.

Oplysningskampagner hos befolkningen om forebyggelse af ulykker i havet og til lands skal blive til en obligatorisk del af dagligdagen.

Brandberedskab
For at sikre at borgere i bygder og byer har en tryg hverdag, vil Siumut arbejde for at skabe klare og lovsikret retningslinier for brandberedskabet samt for at sikre at der ikke skal stilles spørgsmålstegn ved brandmændenes virken, derfor:

En samlet brandmandskole og en skole for redningstjenesten skal etableres i Kangerlussuaq. Der skal ligeledes ske undervisning i indsatser og pligter som beredskabsfolk skal have kompetencer i.

I alle bygder og byer skal der være tidssvarende brandbekæmpelsesudstyr.

I folkeskolen og andre uddannelsesinstitutioner samt steder hvor der er behov, skal der være oplysning og undervisning i førstehjælp, vi ved, at uheldet kan være ude hvor som helst og når som helst og derfor er det essentielt, at så mange som overhovedet muligt i befolkning skal kunne yde og være uddannet i førstehjælp.

Det er Siumuts klare opfattelse, at der i alle offentlige ejede virksomheder skal forefindes en hjertestarter.

Vilkår for brandmænd skal forbedres, herunder også aflønning af brandmænd.