Meninger

Den går ikke længere med bare at være en budbringer

Nu vil jeg være med i debatten om Kommuneqarfik Sermersooq. Jeg vil gerne fremkomme med min mening vedrørende Østkystens ansvarsfratagelse i Kommuneqarfik Sermersooq.

Af Dorthe-Marie Mogensen-Fontain, kommunalbestyrelsesmedlem i Sermersooq, Siumut

Oversat – Nuuk fylder meget i Kommuneqarfik Sermersooq. Ja, sådan skal det være, da den er landets hovedstad. Den fylder så meget, at vi der er udenfor Nuuk bliver ofret med hensyn til låntagning på 1,25 mia.kr., der kun skal bruges i Nuuk, da dette blev vedtaget af flertallet. Det skyldes at borgere der bor (har boet) i mindre byer skal have boliger, skal have børneinstitutioner, skal have et metalhus og have en stor skole i Nuuk. Dette skal forstås som, at borgere i mindre byer skal flyttes til Nuuk ved hjælp af sådanne tiltag. Fordi Nuuk efter sigende skal vokse til 30.000 indbyggere i 2030.

Men hvis man har besluttet at drive en storkommune, der er langstrakt som man er stolt af, bliver man forpligtet til at drive den rigtigt.

I driften af storkommunen Kommuneqarfik Sermersooq er medindflydelsen under stort pres, hvis man bor udenfor Nuuk. Vi i Paamiut er kun budbringere uden den mindste indflydelse.

Tasiilaq er stillet en smule bedre, fordi disse har overtaget ansvarsområdet på sundhed og fritid. Men det er alt.

Et grelt eksempel er efter min opfattelse også, at visitationsgruppen om hvem der skal flytte til alderdomshjemmet i Nuuk, er i Paamiut, men skal sende deres beslutning til Nuuk til godkendelse. Først da kan vedkommende flytte til alderdomshjemmet.

Ligeledes sker det samme med hensyn til borgeres ansøgning om hjælp som også først må sendes til Nuuk. Den sidste person som henvendte sig til mig angående dette, ventede et halvt år på svar som afstedkom øgede vanskeligheder for vedkommendes levevilkår. Disse forhold skal udbedres og jeg har før nævnt disse. Men der er ingen der reagerer.

Nu er det nok med at være budbringer og nikkedukke i storkommunen.

Der skal ændringer til.

Beslutningskompetencen og ledelse skal evalueres.

Vi er medborgere der ønsker fremgang, og vi føler i disse dage, at selv borgmesteren ikke kan komme til os. Der er ikke langt til Nuuk, men borgmesteren har ikke været på besøg siden marts 2022. Når det angår Arsuk, hvornår har de modtaget besøg?  De anstrengende forhold kvæler de mindre byer.

De unge beboere i en bygd i Østkysten der er i fremdrift og som har skabt udvikling i fiskeriet, og som manglede boliger, har i samarbejde med Laura T. Uitsatikitseq fremkommet med forslag, men flertallet i kommunalbestyrelsen med IA og Naleraq i spidsen godkendte ikke forslaget.

Der skal eksperimenteres med forandringer bundet i handleplaner.

Nu er det nok med at være budbringer, og Nuuk alene kan ikke løfte opgaven.