Meninger

Der må ekstraordinært handling til i Kulusuk

Der har været dieseludslip på 120.000 liter, som sivede ud i naturen og havet. Det gik ud over daglige brugere af landet og havet, et stort land- og havområde blev forurenet. Hvis Mittarfeqarfiit ikke skal betale erstatning, ønsker Siumut, at Naalakkersuisut aktiverer katastrofefonden

Af Lars Poulsen, erhvervsordfører, Siumut.

Oversat – Den 5. december var der olieudslip på 120.000 liter diesel i Kulusuk, da olien sivede ud af Mittarfeqarfiits tank, hvor et stort land- og havområde blev forurenet.

Hændelsen er en katastrofe, hvor der ikke er nogen der er skyldige i situationen, da ansatte i Mittarfeqarfiit ikke havde til hensigt at komme i den situation. Men man kunne forvente at Mittarfeqarfiit i det mindste vil informere indbyggerne. Især omkring hvor man skulle være påpasselig og hvor forureningen var/er.

De mennesker det gik ud over er de daglige brugere af landet og havet, især stedets erhvervsfangere. Vi har på det seneste gennem pressen fået at vide, at erhvervsfangere er blevet ramt hårdt med hensyn til fangstdyrene. Efter hændelsen er det indtjeningsmæssigt svært at fange sæler, fugle og fisk, da et stort havområde er dækket af olie, og da det er vinter har olien svært ved at fordampe, siger kenderne af situationen.

Katastrofe
Det er ikke kun erhvervsfangere der er blevet ramt, vi ved at familiernes selvforsørgelse har lidt et knæk. Det er blevet sværere at fange den daglige mad, ligesom fritidsfangerne også er ramt. Højtiderne er på trapperne og jeg mener, at stedets økonomi er sat i stå, og derfor ønsker jeg at nogen tager et ansvar, og jeg opfordrer til, at naalakkersuisut hurtigst muligt giver deres mening til kende. Det offentliges arbejdsplads’ uheld har skadet borgernes liv, og derfor må fremgangsmåden være den, at hvis Mittarfeqarfiit ikke skal betale erstatning, så at naalakkersuisut begynder at bruge penge afsat til situationer som den i Kulusuk.

Fonden
Med hensyn til fonden vil det være ønskeligt, at vi i fremtiden laver klare regler for fonden med henblik på at bane vejen for, at naalakkeruisut selv kan handle når der sker lignende sager. Hvis vi gør det, vil det lette naalakkersuisuts beslutningsproces, når lignende episoder finder sted. Således naalakkersuisut kan handle hurtigt og uden at vente på opfordringer.