Meninger

Det er uacceptabelt med rettighedsfortabelse i bygdebestyrelserne

Vi støtter Malene Geisler Larsens udtalelse om rettighedsfortabelse i bygdebestyrelse, da hun med denne begrundelse trak sig fra Inuit Ataqatigiit og blev medlem af Siumut, og vi forstår fuldt ud hendes budskab om, at man føler sig uden værdi og alene ved at være bygdebestyrelsesmedlem

Af Aqqa Samuelsen, Siumut-gruppeformand i kommunalbestyrelsen i Kommune Qeqertalik

Oversat – Vi siger velkommen til Malene Geisler Larsen i Siumut efter hendes udtræden fra Inuit Ataqatigiit og er fortrøstningsfulde til at samarbejde med hende. Vi har efter samtaler med bygdebestyrelser fundet ud af, at bygdebestyrelsesmedlemmers rettigheder er mindre end en kontorvikar ved kommunekontoret. Disse forhold kan ikke accepteres. Det er tid til ændring og rettighedsfortabelse skal stoppes nu. Bygdebestyrelsens administrative servicering fra kommunekontoret skal styrkes i fremtiden.

Hvis bygdebestyrelsen skal involveres mere, er man nødt til at evaluere hvilken form for administrativ servicering der er brug for. Det er nødvendigt, at bygdebestyrelsen fremkommer med forslag til at forbedre administrativ servicering.

NĂĄr vi som folkevalgte fra Qeqertalik kommune kommer til bygderne, finder vi ud af, at henvendelser til administrationen, politiske udvalg og kommunalbestyrelsen fra bygdebestyrelserne og befolkningen, ikke bliver besvaret, og det er simpelthen ikke i orden.

At flere henvendelser fra bygdebestyrelsen ikke videregives til det politiske udvalg og kommunalbestyrelsen finder vi alvorligt og anser som forsømmelse af bygdebestyrelsen. Vi mener, at foreningen for bygdebestyrelserne, KANUNUPE, skal blande sig i de uacceptable dårlige forhold som bygdebestyrelsen i Qeqertalik Kommune lider under.

Vi finder det vigtigt, at involvere bygdebefolkningen i vores arbejde i kommunalbestyrelsen. Hvis bygdebefolkningen skal involveres mere, skal vi tage henvendelserne til kommunalbestyrelsen op vedvarende og i prioriteret rækkefølge.

Hvis bygderne i Kommune Qeqertalik skal bestå i fremtiden, skal vi støtte dem mere tydeligt administrativt og politisk.