For at eleverne kan opnå de bedst mulige resultater, skal der være et tæt samarbejde mellem skolen og forældrene; derfor er det vigtigt fortsat at udbygge og forbedre samarbejdet.

Vi skal sikre, at lærerne i folkeskolen stilles optimale grundlag og materialer til rådighed for at tilbyde den bedste undervisning til børnene. I forbindelse hermed skal skolelederne via efteruddannelse og kurser til stadighed tilpasses udviklingen i den gode skole.

Rådgivning om uddannelse skal øges og forbedres i folkeskolens ældste klassetrin. Man bør ikke forlade folkeskolen uden at kunne komme ind i uddannelserne.

For at sikre lærermanglen, skal Ilinniartitaanermut Aqutsisoqarfik og Ilinniarfissuaq arbejde så tæt sammen som overhovedet muligt. Den decentrale læreruddannelse skal optimeres. Fjernundervisning skal gennemføres ved hjælp af TV, radio og internet. For at efterkomme manglen på uddannede lærere i bygderne, vil Siumut arbejde for, at der etableres bedre boliger til lærerne.

Med udgangspunkt i vores kultur og vores identitet, skal der gennemføres særlig undervisning med undervisere der har speciale inden for dette felt. Man skal udvikle undervisningen i vores skikke og spisevaner. Folkeskolerne skal udvikle undervisning i vores traditionenne spisevaner.

Alle folkeskoler skal sikres tidssvarende materialer.

Folkeskolen skal løbende evalueres.

Siumut arbejder for at FN’s børnekonvention bliver obligatorisk fag i folkeskolen.