De bedst mulige resultater opnĂĄs, igennem samarbejde imellem skolen og hjemmet, derfor er det vigtigt at styrke denne gensidige samarbejde.

Vi skal sikre, at lærerne i folkeskolen fĂĄr det mest optimale grundlag og materialer til rĂĄdighed for at tilbyde den bedste undervisningform for børnene. I denne forbindelse skal skolelederne via efteruddannelse og kurser til stadighed tilpasses udviklingen af skolerne. 

Rådgivning om uddannelse skal øges og forbedres ved folkeskolernes ældste klassetrin. Man skal ikke forlade folkeskolen, hvis man ikke er kommet i betragtning til et videreforløb. Alle som ikke er kommet i betragtning til et videre forløb skal monitoreres og disse skal indenfor et kalenderår vejledes til en plan til et videre forløb. Siumut mener, da alle borgere har ret og pligt til, at være en del af landets udvikling, er det vigtigt at sikre at alle er med til, at løfte denne ansvarsfulde opgave.

For at sikre besættelsen af lærerstillingerne i folkeskolen, skal uddannelses direktoratet og Lærerseminariet (Ilinniarfissuaq) arbejde så tæt sammen som overhovedet muligt. Den decentrale læreruddannelse skal optimeres. Fjernundervisning skal gennemføres ved hjælp af TV, radio og internet. For at efterkomme manglen på uddannede lærere i bygderne, vil Siumut arbejde for, at der etableres mere tidstilsvarende boliger til lærerne.

Med udgangspunkt i vores kulturelle identitet, skal der gennemføres særlig undervisning med undervisere der har speciale inden for dette felt. Man skal udvikle undervisningen i vores skikke og spisevaner. Folkeskolerne skal udvikle undervisning i vores traditionelle mad og spisevaner.

Alle folkeskoler skal sikres materialer der svarer til nutiden.

Der skal være kontinuitet i evalueringen af folkeskoledriften og Siumut mener, at det engelsk sprog skal være det første fremmedsprog i undervisningen ved folkeskolerne.

Siumut arbejder for at læring om indholdet af FN’s børnekonvention skal være et obligatorisk fag i folkeskolen.