Meninger

Hvad fik man ud af Tilsynsrådets afgørelser og anbefalinger

Kommuneqarfik Sermersooq har nu i længere tid været kritiseret af kammaradvokaten, Tilsynsrådet, via forvaltningsredegørelsen mv. for sin håndtering af boligsagen. Derudover har kommunen været genstand for pressens opmærksomhed omkring forskellige forhold i forbindelse med en række økonomiske dispositioner, såsom Kommuneqarfik Sermersooq har betalt 22.000 kroner for en ansats øjenoperation i Danmark.

Af Peter Davidsen, pva. Siumut gruppen i Kommuneqarfik Sermersooq

På baggrund af det ovennævnte ønskes oplyst, hvad naalakkersuisut agter at gøre, da Landstingslov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse ligger til grund forTilsynsrådets afgørelser og anbefalinger.

I Tilsynsrådets afgørelse af 9. november 2021 om Kommuneqarfik Sermersooqs model for boligbyggeri kommer tilsynet med 14 punkter.

6: Tilsynsrådet finder det meget kritisabelt, at borgmesteren for Kommuneqarfik Sermersooq  ikke har påset, at sagsoplysningen over for Økonomiudvalget var tilstrækkeligt fyldestgørende, jf. Inatsisartutlov om den kommunale styrelse, § 19.

Tilsynsrådets anbefalinger til naalakkersuisut:

10: Tilsynsrådet anbefaler, at Departement for Boliger, Infrastruktur og Ligestilling som ressortmyndighed vurderer, om de i sagskomplekset bevilgede boligstøttelån er bevilget i overensstemmelse med lovgivningen.

13: Tilsynsrådet anbefaler, at Departement for Finanser og Indenrigsanliggender indleder en tilsynssag i forhold til, om budget- og regnskabslovens bestemmelser i forbindelse med økonomistyringen, herunder en potentiel gældsætning, er overholdt

Som bekendt krævede Siumutgruppen i Kommuneqarfik Sermersooq overfor økonomiudvalget en revision af boligområdet samt aftaler med A/S’ere, da der er grund til bekymring. Forvaltningsrevisionen har blandet andet medført, at en forvaltningsekspert blander sig, som på baggrund af revisionen blandet andet konkluderer: Professor i forvaltningsrevision: – Det værste jeg nogensinde har læst. https://sermitsiaq.ag/node/237030

Derfor ønsker vi i Siumutgruppen i Kommuneqarfik Sermersooq, at Tilsynsrådets anbefalinger til naalakkersuisut bliver behandlet på ansvarlig vis, for naalakkersuisut har den dag i dag stadig ikke set reageret på anbefalingerne, og vi ønsker, at naalakkersuisut reagerer på grundlag af Landstingslov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse, for hvis Inatsisartut love skal følges her i landet, er man nødt til at reagere.