Meninger

Lad os benytte brobygning som værkstøj

Vi må benytte os meget mere af fælles brobygning som familier. Det smitter af på velfærden, og vores handlinger spreder sig til os selv og vores omgivelser.

Af Paarnannguaq Mathiassen, Siumut Ilulissat

Oversat – For at sikre børn og unges velfærd og trivsel i Grønland bør vi have et fælles mål om, hvordan vi kommer videre.

Jeg mener, at fælles brobygning som familier er en god vej til at danne trygge, sunde, psykisk som fysisk stærke og selvbevidste børn og unge, som også er bevidste om deres identitet.

Det smitter af på velfærden, og vores handlinger spreder sig til os selv og vores omgivelser.

Det står i Socialstyrelsens hjemmeside, at fælles familierådslagning sagtens kan benyttes i forbindelse med socialt arbejde. Metoden har udgangspunkt i det velordnede familiesystem, og dette betragtes som passende i grønlændernes måde at være familie på.

Desuden er der en metode, som har ressourcer som centrum, hvor der heri er familien, som med deres kontakter skal planlægge, hvad der kan gøres for at hjælpe barnet eller den unge. Fælles familierådslagning, som viser vejen til familiens og barnets ret til selvbestemmelse og giver mulighed fremadrettet syn på vejen frem, som det også kan læses i det som Socialstyrelsen har fremlagt.

Såfremt metoden skal blive godt udbredt, bør der afsættes økonomiske midler til de respektive bosteder.