Meninger

Lovgivningen omkring alkohol er for lempelig

Livstils og problemer omkring befolkningens levevis har floreret alt forlænge i det grønlandske samfund – og det er betænkeligt, at de folkevalgte ikke har skabt hĂĄndgribelige og tydelige initiativer for, at komme problemet til livs. Derfor har vort land brug for nogle politikere der vil gøre en forskel og har modet til, at lave en mere restriktiv alkohollovgivning.

Af Frantz Lundblad, medlem af kommunalbestyrelsen i Kommune Qeqertalik, Siumut

Oversat – Der er ikke taget hĂĄnd om de udfordringer i tilværelsen som følge af alkohol og disse udfordringer har været kendt i mange ĂĄr, og der er ikke gjort noget hĂĄndgribeligt omkring dette. Essensen i problemet; alkohol, hvorfor er man sĂĄ konfliktsky indenfor omrĂĄdet?  

Et af de mundheld i dag er ”Det er ikke alene alkohol der er skyld i det, men det er den enkelte person” Ja. Men vi skal ikke glemme, at når en person indtager alkohol, kan personen som regel ikke være herre over sine handlinger. Men vil skal hellere ikke glemme, at der er mange mennesker som nyder alkohol med måde. Dog findes der desværre også mennesker som ikke kan styre indtagelse af alkohol.

I skrivende stund synes jeg ikke, at der er hĂĄndgribelig beviser for, at det er gĂĄet i den positive retning.  Det er en kendsgerning, at nĂĄr der er et problem indenfor et bestemt omrĂĄde, løser man emnet ved, at udfærdige love. I de fleste tilfælde resulterer det i, at lovgivningen fĂĄr en positiv effekt inden for det givne omrĂĄde. Man bliver meget betænkelig ved at se, at man tilsyneladende nærmest ”ignorerer” det der giver flest personlige problemer og mĂĄske det mest synlig problem i samfundet; alkohol.

Da landet skælvede
Hvem husker ikke, at man i november 2017 lavede om pĂĄ alkohol lovgivningen. Der var et ramaskrig, der var delte meninger fra samfundet og politikerne, meningsytringer der nærmest splittede befolkningen. Den kraftige reaktion fra befolkningen synes jeg skyldes manglende viden indenfor omrĂĄdet. Sammenlignet med andre lande er lovgivningen indenfor alkohol omrĂĄdet meget lempelig, vi kan mĂĄske sige, at det globalt set er den mest lempelige lovgivning indenfor omrĂĄdet.  

Der er tale om små ændringer i den alkohollov der blev vedtaget i 2017. Ændringerne indenfor området var, at alkoholen måtte være mindre tilgængelig i butikkerne samt at der ikke må reklameres åbent omkring alkohol. Vi skal huske på, at andre lande har en alkohollovgivning der er meget mere restriktiv, til trods for disse henset til befolkningstallet har meget mindre alkoholrelaterede samfundsproblemer.

I mange lande er der forbud mod, at nyde alkohol i det fri, man kan ovenikøbet opleve alkohol og tobak ikke er synlige i butikkerne – eksempelvis i USA.  Jeg har selv været i USA to gange og jeg har været meget positivt stemt over, at et land med 330 millioner indbyggere med respekt kan overholde forbuddet mod, at drikke i det fri. Da lovændringen kom her i landet var der nærmest et ramaskrig og folk bebyrdede, at man fratog deres rettigheder, da man placerede alkoholen ”bag gardiner”.

Alkohol er ikke en dagligvare
Jeg kan ogsĂĄ her nævne flere alkoholrestriktioner i andre lande. Siden 1975 har der i Norge været forbud mod, at lave alkoholrelaterede reklamer.  I Spanien bliver der givet bøder pĂĄ 4.500 kroner til forældre, hvis deres børn under 18 ĂĄr har drukket alkohol. I Sverige kan studerende (gymnasieelever) ikke købe alkohol. Disse er kun fĂĄ eksempler pĂĄ, hvilke alkohollove andre lande har.  I forhold til disse lande er vores alkohol lov meget lempelig.

Iflg. WHO´s optegnelser over de mest farlige rusmidler stĂĄr alkohol som nr. 1, ligesom den ligger som den der har forĂĄrsaget mest dødsfald. Tiltrods for, at vi er et land med et lille indbygger tal er det slĂĄende, at alkoholproblemerne er sĂĄ synlige.  Det er ønskeligt at man indser, at den nærmest ubegrænsede forbrug af alkohol, er et af vores store samfundsproblemer.

Store udfordringer
I forhold til andre lande og gennemsnittet i forhold til indbyggertallet har vi den største selvmordsrate og sammenlignet med andre lande har vi ligeledes en alt for høj rate for drab og seksuelle overgreb.  Vi kan heller ikke undlade at bemærke, at anbringelser udenfor hjemmene er flere end 600.

Det vil være meget tankevækkende, hvis disse tendenser virker som normalen hos nogle i samfundet. Derfor har vort land brug for nogle politikere der vil gøre en forskel og har modet til, at lave en mere restriktiv alkohollovgivning. Det kan kun gavne vort land – såfremt vi får en mere restriktiv alkohollov.

Jeg kan ikke se hvor i problemet vil ligge – sĂĄfremt man laver en mere restriktiv alkohol lov.  Alkoholen i sig selv har ingen følelser; hvordan kan det være sĂĄ svært at lave en mere restriktiv alkohol lov. Man kan lave en alkohollov uden at pille ved den daglig indtag hos den enkelte borger, og jeg synes, at det desværre lader til, at mange medborgere misforstĂĄr netop dette forhold.