Nanortalik og de omkringliggende bygder er forsømt trafikmæssigt

Af Anders Olsen, medlem af Inatsisartut

(Oversat) Den ny servicekontrakt for passagerbefordring trådte i kraft i starten af det nye år. Servicekontrakten indeholder mange nye forbedringer, men det står nu klart at landets sydligste del er blevet ramt, og det er totalt uacceptabelt.

I løbet af foråret blev det klart, at bygderne syd for Nanortalik, Tasiusaq, Narsarmijit og Aappilattoq ikke kan besejles i flere måneder. Naalakkersuisoq for Trafik bekræftede, at nævnte bygder befandt sig i en vanskellig situation, hvorfor naalakkersuisoq-området senest i august ville fremlægge forslag til en løsning.

Nu har vi igen set, at Tasiusaq, Narsarmijit og Aappilattoq ikke længere besejles, og at der først i slutningen af november vil blive besejlet.

Dette er totalt uacceptabelt og naalakkersuisut må igangsætte tiltag, hvor de tre nævnte bygder igen kan serviceres fortløbende.

Det drejer sig om cirka 300 mennesker, som bor i landets farligste farvande. Derfor må der gennemføres løsninger til befolkningen i disse bygder snarest muligt, og naalakkersuisut må sikre løsningen, også selv om det måtte have økonomiske konsekvenser.

Den ansvarlige naalakkersuisoq har bekræftet, at der for nærværende ikke kan gennemføres en tilfredsstillende løsning, skønt der var afgivet løfte om løsning senest i august måned.

Naalakkersuisut må løse problemet snarest muligt, for borgerne i det sydligste Grønland har ligesom resten af befolkningen rettigheder.