Målsætninger

Siumuts grundlæggende målsætninger

At skabe et homogent, aktivt og livskraftigt samfund som solidt kan stå på egne ben og som inderst føler deres ansvarlighed som ét bevidst samfund.

At skabe et samfund, som gennem ansvarsfuld udnyttelse af Vort Lands egne ressourcer, samt gennem nødvendige tilførsler udefra formår, at stå på egne ben. 

At skabe Vort velfærdssamfund ud fra lige og bedre vilkår for alle og som helhed giver lige muligheder for alle.

At skabe et samfund i Vort Land med ligestilling som fundament,  uanset fødested, køn eller religion.

At skabe et økonomisk og politisk uafhængig samfund.

At styrke og vægte en åben og demokratisk ledelse i Vort Land.

At give borgere i Vort samfund de bedste muligheder for proaktivt, at udvikle sig med ansvarlighed, sundhedsfremme og frihed som de bærende indre værdier.

At vi ud fra bæredygtigheds princippet  som mindset, bevarer miljø og de levende ressourcer i Vort Land.

At skabe et samfund ud fra et uddannelses niveau, der på internationalt plan er konkurrencedygtigt.

At værne om de gældende globale menneskerettigheder i Vort Land.