Siumuts grundlæggende målsætninger

At skabe et homogent, aktivt og livskraftigt samfund, hvis borgere er deres ansvarlighed som ét samfund bevidst.

At vi som samfund har et fælles ansvar som vi bærer, forstår og er medborgere på.

At skabe Vores samfund, som gennem ansvarsfuld udnyttelse af Vort Lands egne ressourcer, samt gennem nødvendige tilførsler udefra formår, at stå på egne ben.

At skabe Vort velfærdssamfund ud fra lige vilkår og som giver lige muligheder for alle.

At skabe et samfund i Vort Land igennem ligestilling uanset fødested, køn eller religion.

At skabe et samfund som er økonomisk og politisk uafhængigt.

At styrke en åben og demokratisk ledelse i Vort Land.

At give borgere i Vort samfund de bedste muligheder for, at udvikle sig med ansvarlighed, sundhed og frihed som de bærende værdier.

At vi ud fra bæredygtigheds principper bevarer miljøet og de levende ressourcer i Vort Land.

At skabe Vort samfund ud fra et uddannelsessystem, der internationalt set er konkurrencedygtigt.

At værne om menneskerettighederne i Vort Land.