Plan for affaldshåndtering bør være meget tydelig

Af Aqqa Samuelsen, Formand for Siumutgruppen i Kommune Qeqertaliks kommunalbestyrelse

For at finde en løsnings på udfordringen med hensyn til en samlet affaldshåndtering, samledes kommunerne om at rette op dette forhold den 21. januar 2019, og samlet ville kommunerne finde en løsning på problemet ved at stifte selskabet ESANI A/S (Eqqaavilerinermut, Sulisoqarnermut, Atoqqiinermut Nukissiuuteqarnermullu Ingerlatseqatigiiffik – Grønlands Nationale Affaldsselskab).

I kommune Qeqertalik er der et årligt affaldsmænge på ca. 3.500 tons, som bliver smidt ud. Det lille mængde affald kan kommunens affaldsforbrændingsanlæg ikke klare på en forsvarlig måde, og ikke mindst af hensyn til miljøet. Andre kommuner har også tilsvarende problemer.

Medlemmerne i Siumut gruppen i Qeqertalik Kommunes kommunalbestyrelse er utilfredse med ESANI A/S’ resultater med den samlede affaldshåndtering. Kommune Qeqertaliks samlede ejerandel på 3,3 mio. kr. blev vedtaget ved kommunalbestyrelsesmødet i Kommune Qeqertalik den 26. august 2021.  

Vi er utilfredse med den nuværende affaldshåndteringsplan, som burde være meget tydeligere. Siumut gruppen ved kommunalbestyrelsen i Kommune Qeqertalik kræver, at planlægningen med affaldshåndteringen skal være mere konkret og tydelig.

Endvidere skal Kommunernes samarbejdsselskab ESANI A/S lave en mere konkret oplysningskampagne over for forbrugerne og borgerne. For at fremhæve, at affaldshåndteringsplanen skal være tydeligere, har Siumutgruppen ved kommunalbestyrelsens mødet den 26. august 2012 i Kommune Qeqertalik, bl.a. udtalt følgende til referat:

  • Der skal fremlægges en prioriteret planlægning for håndtering af affald, som er tydelig og realistisk.
  • Siumut gruppen kræver at ESANI A/S laver en informationskampagne i vores kommune. Ved informationskampagnen skal der fremlægges en plan for affaldshåndteringen, og ESANI A/S skal i forbindelse med affaldshåndteringen, informere om hvilket ansvar de har.
  • Med hensyn til affaldsforbrændingsanlægget i Aasiaat må kommunen fremlægge, hvilke planer den selv har. Såfremt at affaldsforbrændingsanlægget i Aasiaat skal ændres, skal forbrugerne af restvarme fra forbrændingsanlægget informeres tydeligt om hvilke planer der er i den forbindelse.