Meninger

Siumut Nuuk holdt generalforsamling

Siumut Nuuk holdt sin årlige ordinære generalforsamling den 30. maj i Pilutaq, og der var et godt fremmøde. Generalforsamlingen varede i 4 timer, og traditionen tro var sidste punkt på dagsordenen valg af en bestyrelse. Formanden, næstformanden og kassereren blev valgt ved enstemmighed.

Bestyrelsen blev derefter valgt, og følgende personer skal lede Siumut Nuuk det kommende år:

Formand: Jørgen Wæver Johansen
Næst-forkvinde: Martha Lund Olsen
Kasserer: Ejnar Lundblad

Medlemmer af bestyrelsen:
Petrine Lundblad
Peter Davidsen
Kuulumaat Fleischer
Hans Peter Poulsen

Suppleanter:
Apunnguaq Schmidt
Per Rosing Petersen
Inuk Johansen

Revisor:
Birte Nielsen

Den nyvalgte formand, Jørgen Wæver Johansen, ser frem til at genoptage Siumut Nuuks arbejde. Han understregede, at dette arbejde vil blive udført med fokus på fællesskab, samarbejde, fælles målsætninger og pålidelighed.

Vi lykønsker alle deltagere og de valgte held og lykke med det videre arbejde. Vi takker også de tidligere bestyrelsesmedlemmer for deres indsats.