Meninger

Siumut Qeqertarsuaq holdt generalforsamling

Siumut Qeqertarsuaq har efter deres ordinære generalforsamling den 27. marts valgt ny formand og bestyrelse.

Karl Thue Nathanielsen blev enstemmigt valgt som formand.

Bestyrelsen for Siumut Qeqertarsuaq er herefter følgende:

Formand: Karl Thue Nathanielsen
Næstformand: Laarseeraq Berthelsen
Kasserer: Joelsine Ertaq
Sekretær: Ole Tobiassen
Medlemmer af bestyrelsen:
Jens Mølgaard
Mads Pavia Broberg
Najannguaq Berthelsen

Vi ønsker den tiltrådte bestyrelse tillykke og ønsker dem et godt samarbejde i deres arbejde med målsætningerne.