Borgmesteren modsiger sig selv og overtræder tavshedspligten 

I går mandag den 16.maj holdt Udvalget for Økonomi og Erhverv møde hvor der behandlet to lukkede punkter. Siumut krævede at punkterne blev åbent for offentligheden, da det er i den offentlige interesse og offentligheden har ret til at kende alle hjørner i de beslutninger, der vedrører vores skattepenge.

Af Inga Dóra G. Markussen og Dorthe-Marie Mogensen-Fontain, medlemmer af kommunalbestyrelsen i Sermersooq, på vegne af Siumut gruppen

Det afviste borgmesteren og flertallet i udvalget. 

Ca. en halv time efter mødet melder borgmesteren meget flyvsk på kommunens hjemmeside, at NCD A/S skal fusioneres med Iserit A/S.

Det er i henhold til selv borgmesteren og kommunaldirektøren brud på tavshedspligten. Det kan Siumut ikke acceptere, da det er i klar strid med princippet om åbenhed og gennemsigtighed i en offentlig forvaltning. Det er meget betænkeligt at borgmesteren så kort tid efter mødets afslutning hvor medlemmerne fik at vide punktet var lukket for offentligheden fordi, at der skulle tages hensyn til de resterende medarbejdere der var i NCD. Kommunaldirektøren indskærpede at de oplysninger som blev fremlagt om lederskikkelserne i NCD, der ikke længere arbejdede der, var fortrolige. Kommunaldirektøren er formand for NCDs bestyrelse.

Det virker som, at borgmesterens udmelding er skrevet på forhånd og man blot ventet på at mødet sluttede for at offentliggøre fusionen.

Det er utrolig dårlig forvaltningsskik, at ledelsen anført af borgmesteren ikke skyr nogen midler for at få fremsat sig selv som de der “rydder” op i det rod, som ledelsen i selvsamme kommune har skabt. 

  • Vi som sad på selve mødet, kan bekræfte det der blev sagt omkring årsagen for punktet var lukket.
  • Med denne udmelding skal vi fra Siumut opfordre at punktet om NCD offentliggøres med alle dets andre beslutninger sammen med referatet fra mødet. 
  • Det vil klæde borgmesteren at fortælle hele sandheden og ikke kun præfabrikerede udmeldinger som jo tydeligt er et led i en brandslukning og skal få befolkningen til at tro at alt er godt og nu er der styr på det.
  • Det er der ikke og kommunen har store udfordringer som kommer til at koste skatteborgerne mange penge.  

Her er Siumuts mindretalsudtalelse – der selvfølgelig ikke er fortrolig:

Siumuts mindretalsudtalelse, punkt 2. 

Siumut fremførte under godkendelse af dagsorden, at punktet skal behandles som et åbent punkt, da offentligheden har krav på at få indsigt i kommunens dispositioner. 

Siumut mener ikke indstillingen om at optage et lån er ordentligt belyst, hvilke tal der ligger til grundlag for udregningerne og hvorfor det lige præcis er x. mia. kroner man er endt med.

Siumut fortolker ikke Nykredits svar som at kommunen har fået et lånetilsagn, 

Siumut går ikke med til at fusionere NCD til Iserit ud fra det forelagte, da det heller ikke er ordentligt belyst, hvilket ansvar selskabets ledelse og bestyrelse har haft i sagens udvikling. 

Siumut skal præcisere at vi støtter opførelsen af daginstitutioner og skolen, men henviser blot til gruppens skriftlige udtalelse første budgetbehandling om bekymringerne om NCD.