Meninger

Bygderne skal ned med nakken

Vi kan ikke se konkrete udviklingstiltag med henblik på forbedringer i bygderne i Kommuneqarfik Sermersooq siden storkommunerne blev etableret, og tilstandene bliver stadig værre

Af Laura Taunâjik Uitsatikitseq, medlem af kommunalbestyrelsen i Sermersooq

Oversat – I snart mange ĂĄr har der ikke været udvikling med henblik pĂĄ bygning af boliger i bygderne, men der bliver stadig flere og flere nedrivninger af huse. Forslag om bygning af flere boliger bliver notorisk afvist af flertallet og der fremsættes ikke tydelige begrundelser til afslagene. Det er ikke mærkeligt, at der bliver flere indbyggere i Nuuk, da det i modsætning til tilstandene der, stiltiende sker affolkning uden at der bliver rĂĄbt om dette og uden at borgerne hører om dette. Det er som om man i stilhed har til formĂĄl at lukke bygderne.

Lærerboliger               
Boligerne er bygget i løbet af 1960-erne og disse udlejes stadigvæk til lærerne. Husene er blevet gamle og flere af dem har brandfarlige elinstallationer. Da husene er gamle, løber regnvandet ind ad vinduerne, når det regner. Vandet kommer også ind gennem skorstenene, så radiatorerne bliver beskadiget. Når det blæser, kommer røgen ind så man får det dårligt. Disse bevirker, at lærerne som ellers er glade for arbejdet, tænker på at flytte til et andet sted. Der er også foreslået byggeri af udlejningshuse til lærere, men som også er blevet afvist af flertallet. Disse er ellers vejen frem til bedre skolegang. Disse er eksempler på usynlige tiltag for affolkning.

Butikker
Når man kikker på butikkerne, kan man hvert år se, at tilstandene bliver dårligere. Jeg ved ikke hvad man vil med servicekontrakterne, når man i løbet af vinteren ikke kan få forsyninger af f.eks. grøntsager. Det bliver helt umuligt med forsyninger, med undtagelse af en enkelt by og én bygd. Forsyning af sunde madvarer er helt stoppet og bliver ikke udviklet. Varer kan ikke prisnedsættes, alt i mens der findes mange tilbud andre steder i samme kommune. Hvornår mon man siger højt, at man vil lukke bygderne. Servicen bliver dårligere med indlysende forsømmelser og med stiltiende topstyring. Selv svagtseende kan se at det virkelige bliver dårligere og den døve kan høre velfærdet bliver dårligere i bygderne.

Sundhedsvæsenet
Sundhedsvæsenet bliver styret fra byen. Ledelsen bliver ikke kørt alt for smart. Mange liv mistes på grund af dårligt arbejde. Man er sågar begyndt at hente hjælp udefra hvis man kan tale dansk i nødstilfælde, da hjælpen fra byen er så lille. Sådan er realiteterne, og hvis man prøver at shine det op, er det kun ord. Når man ser hvor værdiløst et menneskeliv opfattes, kan man ikke komme uden om store bekymringer. Disse er realiteter.

Alderdomshjem
Tagryg er fyldt med sne om vinteren, vandet løber på væggen mens den tør op, det er meget fugtig, når det regner. Det er alderdomshjemmet. Der er mange oliefyrsnedbrud i løbet af året, og der går mange dage hvor de ældre fryser. Radiatorerne bliver erstattet af varmeblæsere som får elregningen i vejret. Disse forhold er blevet almindelige. Der bliver ikke svaret på henvendelser. Hvilke store forsømmelser. Disse forhold ønsker flertallet ikke at gøre noget ved, selvom forslag til forbedringer bliver stillet på bordet. Forslag forkastes kutymemæssigt af flertallet.

Husk, at der er andre mennesker uden for jeres stole, mennesker der gerne vil have et ordentligt serviceniveau, LIGESOM JER SELV.