Meninger

Det er helt uacceptabelt! Staten skal stilles til ansvar og kompensere alle!

Jeg føler med mit folk, og Siumut vil støtte op om jer. Som formand for Siumut kan jeg på ingen måde acceptere, at staten indtil nu ikke har taget mere markant stilling over for det, staten har udsat de grønlandske kvinder for. Som samfund og som et folk stående i en sådan situation, kan vi ikke rykke os videre på en sund måde, og personligt stiller jeg også spørgsmålstegn ved netop det forhold, da de handlinger der er blevet foretaget på alle måder er dybt chokerende. De der skal kompenseres, skal kompenseres og modtage en undskyldning. Der kan ikke drages nogen anden konklusion.

Af Erik Jensen, formand

Oversat (AI) – Som samfund ved vi alle grundlæggende, at en stor del af vores historie som et folk har været præget af talrige aldeles uacceptable handlinger og beslutninger fra statens side.

Vores viden i dag omfatter blandt andet det, at mange af vores grønlandske landsmænd er blevet tvangsflyttet fra deres hjem og bygder til andre steder, at børn er blevet sendt til Danmark for at blive “daniseret” som et eksperiment, og ikke mindst at et stort antal grønlandske kvinder har været udsat for præventionsmidler uden deres vidende for at forhindre dem i at fĂĄ børn, og under pĂĄskud af at begrænse den grønlandske befolkningstilvækst. Det er chokerende!

Som samfund og som folk, stående i en sådan position, kan vi ikke rykke os videre på en sund måde, og personligt stiller jeg også spørgsmålstegn ved netop det forhold, da de handlinger der er blevet foretaget på alle måder er dybt chokerende. Og vi kan ikke lade stå til! Derfor mener jeg, at udover at undersøge de aktuelle sager, så at det er det uundgåeligt, at vi skal handle for at rette op på alle uretfærdigheder der er begået, med klare og markante politiske tiltag, der vil have mærkbare konsekvenser for i dag. Staten Danmark og ministrene må på ingen måder forhale tingenes tilstand.

Som menneske og som formand for Siumut kan jeg på ingen måde acceptere, at staten indtil videre ikke har taget mere markante handlinger i forhold til de handlinger, den har foretaget. Jeg vil give et eksempel: for 14 år siden blev der diskuteret at iværksætte en sandhedskommission angående vores børn, der var blevet eksperimenteret med, men som et folk handlede vi ikke. De handlinger der er blevet foretaget behøver ikke en bevisførelse, vi er vidende om at de er virkelige – det er handlinger vi alle mangler, og vi har alle et behov for at blive forvisset om, hvad der helt konkret er sket.

Derfor anser jeg det som nødvendigt, at vi som folk fuldt ud har erkendt den nedværdigelse og de krænkelser, vi har været udsat for, for at kunne komme videre. Og for at komme dertil er det nødvendigt at iværksættelse en undersøgelse og Siumut vil arbejde for at der bliver taget et ansvar. Jeg forventer ikke, at det vil tage mange år at udføre arbejdet, men jeg mener at opgaven er uundgåelig for at drage konklusioner og for at vi alle kan komme videre.

Og de der skal kompenseres, skal kompenseres og modtage en undskyldning. Der kan ikke drages nogen anden konklusion.