Det Konservative Folkeparti har misforstået det hele

Et ministerium der får til opgave at lære de grønlandske folk at sælge varer i Danmark og lære dansk, og samtidig skal belære de grønlandske folk om det danske syn på beskæftigelse. Samtidig skal Grønlands udenrigspolitiske råderum indskrænkes og afstemmes med Danmark, for ikke at tale om assimileringsfamilier til grønlandske unge der skal på skole og uddannelsesophold i Danmark. Sådan lyder det blandt andet i et oplæg fra Det Konservative Folkeparti

Af Erik Jensen, formand for Siumut

Alene udsagnet “Vi ønsker at styrke Rigsfællesskabet og bevare det i al fremtid” siger alt om, at Det Konservative Folkeparti for længst er sejlet agterud i forholdet mellem det danske og det grønlandske folk. Partiet ønsker et tættere rigsfællesskab, og inviterer med dét overskrift partier i Grønland til en debat i Katuaq.

Deres oplæg på et par sider er skudt så meget forbi skiven, at Siumut ikke kan forholde sig seriøst til indholdet, og har derfor besluttet ikke at deltage i samtalen med Det Konservative Folkeparti. Forklaring følger.

Formynderiet
I deres oplæg skriver partiet blandt andet, at den danske regering også er regering for Grønland, og at der derfor skal oprettes et ministerium for rigsfælleskabet i Danmark der skal have til opgave at forholde sig til uddannelse, sprog, erhverv, sundhed og mobilitet. Derudover skal ministeriet oprette lokale kontorer for rigsfælleskabet der får til opgave at vejlede det grønlandske folk om det danske syn på beskæftigelse og hvordan de grønlandske folk kan sælge varer i Danmark, og blive undervist i dansk.

Partiet synes også at have overset det faktum, at Grønland ønsker større autonomi, og at vejen usvigeligt går den vej. I oplægget foreslår Det Konservative Folkeparti at underminere Grønlands egen udenrigspolitiske råderum ved simpelthen at foreslå, at alt skal afstemmes med Danmark. Partiet forestiller sig for eksempel, at Det Udenrigspolitiske Nævn i Folketinget udvides med en plads til Grønland, og at Grønland bindes op på årlige parlamentariske samlinger for at afstemme Danmarks holdninger på det udenrigspolitiske område. Dermed er forestillingen om Grønlands plads i Folketinget åbenbart også noget der skal ”bevares i al fremtid”.

Af de mere kuriøse forslag kommer Det Konservative Folkeparti ind på, at der skal oprettes en organisation som får til opgave at finde værtsfamilier til unge grønlandske mennesker der skal på skole eller uddannelsesophold i Danmark. Partiet mener simpelthen, at Danmark må være centrum i verdenen for Grønland, og at vores unge har kulturelle udfordringer på længere ophold, og derfor skal indlogeres hos assimileringsfamilier med henblik på intensive sprogkurser i dansk. Bevares, partiet nævner ganske vist, at den omvendte trafik kan forekomme. Men næppe med samme intention om, at de danske unge skal assimileres til grønlandske normer og værdier.

Ønsker en seriøs debat med perspektiver
Siumut er åben for en seriøs debat i forholdet mellem Grønland og Danmark. Men debatten må tage udgangspunkt i den givne situation og vores konkrete udfordringer vores folk imellem. En debat hvis oplæg altovervejende peger bagud er ikke konstruktivt, og ringeagter på alle måder Grønlands autonomi og Lov om Grønlands Selvstyre, for den sags skyld.

Det Konservative Folkepartis noget studentikose drømme, hvis formål er at trælbinde det grønlandske folk, hører fortiden til. Det grønlandske folk kæmper hver dag for at blive selvstændige og derved udvide horisonten omkring samarbejdet og samhandlen med andre folkeslag.

Siumut ønsker ikke en retning, hvor det grønlandske folk endnu engang trælbindes til Danmark, og derved henvises til Danmarks baghave og en tilværelse som en underafdeling af dansk politik. Det kommer ikke til at ske.

Hvis Det Konservative Folkeparti ellers vil tages seriøst, kan partiet passende begynde med at læse Lov om Grønlands Selvstyre, og derfra udlede de emner partiet mener, vi kan samarbejde om for at fremme vores relationer til det bedre.

Og nej. Rigsfællesskabet som Det Konservative Folkeparti opfatter det, er ikke ved at glide fra hinanden på Danmarks bekostning. Det betyder bare, at det grønlandske folk forfølger et berettiget ønske om selvstændighed. Det burde en højrefløjsparti som Det Konservative Folkeparti understøtte og snakke med om, i stedet for at ønske kæmnerkontorerne tilbage i de grønlandske byer.

Grønland står og vil bestå.