Skattesystemet som helhed skal revurderes – ikke kun enkeltstående afgifter

Siumut er grundlæggende uenig i at ændre afgifter til hybridbiler. Vi kommer ikke ud af vores økonomisk udfordringer ved blot at hente penge fra de enkelte borgeres lommer. Siumut regner med, at forslaget trækkes tilbage

Af Doris J. Jensen, politisk ordfører, Siumut

Oversat – Naalakkersuisoq for Finanser, Naaja H. Nathanielsen (IA) har via naalakkersuisuts hjemmeside den 15. juni meddelt, at afgifterne på hybridbiler skal ændres, hvori hun blandt andet udtaler, at formålet er, at sådanne bilerne med tiden skal blive dyrere.

Siumut er grundlæggende ikke enig i denne udmelding. Vi kommer ikke over de økonomiske udfordringer ved blot at hente penge fra folks lommer. Vores økonomi kan ikke udvikles ved kun at sætte hæfteplastre her og der. Vi må fokusere på, hvordan vi forøger vores indtægtsgrundlag, ikke mindst ved at støtte op omkring borgere der kan arbejde og som selv ønsker at finde muligheder, blandt andet ved at medvirke til at finde investorer.

Siumut mener, at vi må gentænke vores skattesystem, og at vi ikke kommer i mål ved kun at hive enkeltstående tilfælde op af hatten. Siumut ønsker en grundlæggende gentænkning af, hvordan vi har indrette vores skattesystem, ikke mindst med henblik på at skabe bedre ordninger for lavindkomstgruppen. Skatter og afgifter skal samlet set og grundlæggende revurderes med henblik på en mere solidarisk og retfærdig skattesystem.

Forslaget fra naalakkersuisoq for finanser strider imod målsætningen om øget brug af vedvarende energiformer, ligesom det strider imod den fremtidige grønne omstilling generelt.

Samme holdning er fremlagt for naalakkersuisoq den 30. maj i år, hvor Siumut gjorde gældende, at Siumut nok ikke vil støtte op omkring et forslag med det indhold. Siumut meldte klart ud, at et forslag der ikke har et sigte på en samlet gentænkning af skattesystemet ikke umiddelbart vil nyde opbakning i Siumut.

Siumut er af den opfattelse, at vi skal påtage os den opgaven at udvikle landets økonomi, hvor opgaven er den, at naalakkersuisut skal medvirke til at forøge landets økonomisk fundament.

Koalitionens målsætning er større frihed til det grønlandske folk. Dette mål indfrier vi ikke ved at rode rundt i den enkeltes lomme. Der skal findes nye indtjeningsmuligheder, og i takt hermed, skal vi gennemføre en grundlæggende gentænkning af skattesystemet.

Naalakkersuisoq for finansers forslag om nye afgifter er nu ude i høring. Siumut regner med, at forslaget trækkes tilbage.