Meninger

En fabrik i Kitsissuarsuit er vores fælles mål

I Siumut lægger vi vægt på, at der skal være sammenhæng mellem arbejdet i kommunalbestyrelsen og i bygdebestyrelsen. Derfor arbejder vi seriøst for at styrke samarbejdet mellem kommunalbestyrelsesmedlemmer og bygdebestyrelsesmedlemmer. En fiskefabrik i Kitsissuarsuit er vores fælles mål i den anledning

Af Malene Geisler Larsen og Aqqa Samuelsen, henholdsvis medlemmer af kommunal- og bygdebestyrelsen i Qeqertalik, Siumut

Malene Geisler Larsen er en af de foregangskvinder når det gælder om at oprette et fiskeri fabrik i Kitsissuarsuit. Hun har blandt andet skrevet et forslag om at der skal være fiskefabrik i Kitsissuarsuit, fordi der er masser af fisk i havområdet ved Kitsissuarsuit og der er gode muligheder for erhvervsudvikling.

Man kan starte med stenbiderrogn, og med tiden kan det være mulighed for indhandling af torsk og hellefisk. Der skal være fiskefabrik i Kitsissuarsuit, fordi det kan være med til at udvikle erhvervet og fiskere og fangere kan have mulighed for at indhandle fisk til Kitsissuarsuit.

Tidsforbruget og benzinforbruget kan blive meget dyrt, hvis fiskere og fangere fra Kitsissuarsuit først skal sejle til Aasiaat, Qasigiannguit eller til Akunnaaq for at indhandle fisk. Vi synes der skal være fiskefabik i Kitsissuarsuit, for at fiskere og fangere kan indhandle fisk til egen fiskefabrik.

Vi er i samarbejde med den lokale Fisker og Fanger Foreningen (KAPP) om at der skal være fiske fabrik i Kitsissuarsuit. De lokale arbejdssøgende folk kan have bedre mulighed for at have et arbejde hvis der bliver lavet en fiskefabrik i Kitsissuarsuit. Vi inviterer alle som støtter op om initiativet med en fiskefabrik i Kitsissuarsuit, fordi det er vigtigt at man skal være fælles om at nå målet.

Vi har sendt åbent brev til Inatsisartut, Naalakkersuisut, kommunen, alle fiskeri-selskaber og til foreninger. Vi forventer at får et svar om, hvordan de kan støtte initiativet og bidrage til realisering af en ny fiskefabrik i Kitsissuarsuit. Vi glæder os til at får et svar.