Siumut vil arbejde for øge bevillingerne til uddannelsesindsatsen. Siumut arbejder for at opstarte en uddannelse i at skabe arbejdspladser. Erhvervsuddannelserne skal øges ud fra samfundets behov og i samarbejde med de implicerede.

Uddannelserne skal i samarbejde med de organisationer, der har relationer til arbejdsmarkedet, udvikles i henhold til det erhvervsmæssige og arbejdsmarkedsmæssige behov.

For at sikre flere uddannelsesmuligheder for de unge inden for handel og teknik, udvides studenteruddannelserne i form af HTX og HHX.

På grundlag af efterspørgslen og mulighederne for efteruddannelser, skal der fra centralt hold, oprettes og tilbydes passende kortere uddannelser.

For at sikre optimalt indhold på de enkelte uddannelser, skal uddannelserne være fleksible. Erhvervsuddannelserne skal udvikles på alle områder og løbende tilpasses landets behov. Man skal væk fra at at skulle tilrettelægge metoder efter danske forhold.

Erhvervsuddannelserne skal være adgangsgivende for videregående uddannelser, hvorfor uddannelsesinstitutionerne skal udvikles på både uddannelsesindsatsen såvel uddannelsesmaterialerne.

Siumut vil indlede initiativer for at opstarte en Arktisk søfartsskole i vores land. Der er andre krav til søfart i Arktis, derfor har Siumut som mål at tage et uddannelsesinitiativ som er til gavn for vores land. Der skal være en særlig uddannelse der sigter på et Arktisk søfartsbevis.

Der skal indføres krav om at større skibe der besejler vores farvande bemandes med officerer der har et for, at de kan besejle Arktis. Vi arbejder for, at den arktiske søfartsuddannelse bliver internationalt godkendt.

Den nutidige søfartsuddannelse, er i forhold til andre uddannelser, agterudsejlet. Derfor kræver Siumut, at søfartsuddannelserne opkvalificeres tidssvarende og højnes efter behov – lige fra skibsassistentuddannelsen til skibsføreruddannelsen; ikke mindst må uddannelserne gøres mere attraktive for de unge. Vi må blive bedre til, at benyttes os af de allerede uddannede grønlandske kaptajner og styrmænd. Vi skal efteruddanne disse til at udføre fiskerikontrol i vore farvande. Det arbejder Siumut for.

Siumut vil arbejde for at der oprettes en uddannelse for sejlads med joller og små fartøjer.

Levnedsmiddelskolen INUILI skal videreudvikles, hvor brug af vores lokale fødevarer og håndtering af disse fokusere i større grad.

Der skal arbejdes for videregĂĄende uddannelser for levnedsmiddelomrĂĄdet i vore land.

Tillid til mennesket – tro på fremtiden.