Målsætninger

Erhvervsuddannelser

Siumut vil arbejde for forøgelse af bevillingerne til uddannelsessektoren. Siumut arbejder for at opstarte en uddannelse i at skabe nye arbejdspladser. Erhvervsuddannelserne skal øges ud fra samfundets behov og i samarbejde aktørerne indenfor erhvervslivet.

Uddannelserne skal i samarbejde med de berørte erhvervsorganisationer gøre en indsats for, at udfylde det behov der er i arbejdsmarkedet, der skal hele tiden arbejdes for, at dække uddannelses og ansættelses behovet ved de forskellige erhvervssektorer, dette med baggrund i vilkårende i erhverslivet og de ansatte herunder.

For at sikre flere uddannelsesmuligheder for de unge inden for handel og teknik, skal studenter uddannelserne udvides indenfor HTX og HHX.

På baggrund af efterspørgslen for mulighederne af efteruddannelser, skal der udfra centralt hold, oprettes og tilbydes passende kortere uddannelser.

For at sikre optimal lærings indhold på de enkelte uddannelser, skal uddannelserne være fleksible. Erhvervsuddannelserne skal udvikles på alle områder og løbende tilpasses for landets behov. Man skal væk fra at skulle tilrettelægge metoder efter danske forhold.

Erhvervsuddannelserne skal være adgangsgivende for videregående uddannelser, hvorfor uddannelsesinstitutionerne med kontinuitet skal udvikles både på uddannelsesindsatsen, såvel uddannelsesmaterialerne.

Siumut vil indlede initiativer for at opstarte en Arktisk søfartsskole i vores land. Uddannelsen skal være en del af den eksisterende maritime skole.  Der er andre krav til søfart i Arktis, derfor har Siumut som mĂĄl at tage et uddannelsesinitiativ som er til gavn for vores land. Der skal være en særlig uddannelse der sigter pĂĄ et Arktisk søfartsbevis. Det skal ligeledes overfor fremmed skibe der kommer til vore farvande, stilles krav om, at der skal være officerer med ombord med Arktisk Sønæringsbevis. Der skal arbejde for, at den Arktiske Søfarts bevis skal kunne godkendes med et standard pĂĄ internationalt niveau.

Der skal indføres krav om at større skibe der besejler vores farvande bemandes med officerer der har en arktisk søfartsuddannelse og kan besejle de Arktiske farvande. Vi arbejder for, at den arktiske søfartsuddannelse bliver internationalt godkendt.

 Den nutidige søfartsuddannelse her i landet skal gøres mere tidssvarende. Derfor kræver Siumut, at søfartsuddannelserne opkvalificeres til en mere tidssvarende niveau og behov ved en reformering – lige fra skibsassistentuddannelsen til skibsføreruddannelsen; ikke mindst mĂĄ uddannelserne gøres mere attraktive for de unge. Vi mĂĄ blive bedre til, at benyttes os af de allerede uddannede grønlandske kaptajner og styrmænd. Vi skal efteruddanne disse til at udføre fiskerikontrol i vore farvande – ligesom de ogsĂĄ skal forestĂĄ kontrol af fiskerigrænserne, Siumut vil arbejde for, at realisere dette.  

Siumut vil arbejde for at der oprettes en uddannelse indenfor sejlads med joller og små fartøjer.

Levnedsmiddelskolen INUILI skal videreudvikles, hvor fokus i højere grad skal rettes mod brug af vores lokale fødevarer og håndtering af disse.

Der skal arbejdes for videregĂĄende uddannelser indenfor levnedsmiddelomrĂĄdet i vores land.

Tillid til mennesket – tro på fremtiden.