Siumut arbejder for at alle børn skal gĂĄ i tidstilsvarende daginstitutioner. Dette gælder for byer som for bygder.  

Daginstitutionerne skal afspejle børnenes kulturelle og uddannelsesmæssige omgivelser. Åndelig og kropslig sundhed skal være grundlaget og målet i opdragelsen.

I samtlige vuggestuer og daginstitutioner skal der etableres klare formål og målsætninger; ligeledes skal der etableres tydelige ansvars- og opgavefordelinger. Tilsynet med driften af institutionerne som bliver varetaget af Selvstyret, skal forbedres og revideres. Der skal være sammenhæng mellem børnehaven og skolen, ligesom der skal være et nært samarbejde med forældrene.

Opdragelsen i daginstitutionerne skal tage udgangspunkt i vores grønlandske kultur. Læring på det engelske sprog bør startes i daginstitutionerne.