Siumut arbejder for at alle børn skal gå i passende daginstitutioner. Daginstitutionerne skal spejle børnenes kulturelle og uddannelsesmæssige omgivelser. Åndelig og kropslig sundhed skal være målet i opdragelsen.

I samtlige daginstitutioner skal der etableres klare formålsparagraffer og målsætninger; ligeledes skal ansvars- og opgavefordelingerne være synlige for enhver. Tilsynet med driften af institutionerne som bliver varetaget af Selvstyret, skal forbedres og fornys. Der skal være sammenhæng mellem den gode børnehave og den gode skole, ligesom der skal være et nært samarbejde med forældrene.

Opdragelsen i daginstitutionerne skal tage udgangspunkt i vores grønlandske kultur. Læring på det engelske sprog bør startes i daginstitutionerne.