Familier er landets kerne. Der skal skabes en ny politik om familier og fællesansvar som tager udgangspunkt i at forældre i fællesskab skal opdrage barnet. Der skal vi drage nytte af de vellykkede erfaringer som vores nabolande har opnået.

Siumut vil arbejde for nedbringelse af anbringelser af børn udenfor hjemmet. Siumut vil arbejde for, at man vil gøre indsatser uden, at skille børnefamilierne fra hinanden og ligeledes skal der etableres en myndighed hvor man kan hente viden og værktøjer. Det er for Simut vigtigt, at der skabes stærkere og sundere familier.

For at sikre god start på livet, skal der skabes der gode rammer omkring familierne, som realiseres i samarbejde mellem Inatsisartut, Naalakkersuisut, kommunerne, organisationerne, forældrene og alle andre de involverede parter.

Forældre har altid hoved ansvaret for børnenes levevilkår. Siumut mener, at forældrenes svigt under opdragelsen skal kommes til livs og der skal indenfor området laves nye handleplaner og vi skal arbejde sammen omkring denne problemstilling uden ophold.

I forlængelse heraf skal indsatsen over for den samlede familie intensiveres og styrkes, blandt andet ved at familiehøjskolerne fortsættes og udvikles.

Siumut vil bane vejen for, at de familier der akut har brug for hjælp og vejledning oplever en tidlig, men også hurtig indsats, hvilket vil medføre færre anbringelser af børn uden for hjemmene.

Familierådgivningen skal køres videre, men forbedres, hvorfor det i forbindelse hermed skal sikres, at der årligt tildeles økonomisk støtte til formålet.