Familier er landets kerne. Der skal skabes en ny politik om familier og fællesansvar som tager udgangspunkt i at forældre i fællesskab skal opdrage barnet. Der skal vi drage nytte af de gode erfaringer som vores nabolande har opnået.

For at sikre god start på livet, skabes der gode rammer omkring familierne, som realiseres i samarbejde mellem Inatsisartut, Naalakkersuisut, kommuner, organisationerne, forældrene og alle andre involverede parter.

Forældre har altid ansvaret for børnenes levevilkår. Siumut arbejder for at man sammen løser forældrenes svigt i opdragelsen af deres børn.

I forlængelse heraf skal indsatsen over for den samlede familie intensiveres og styrkes, blandt andet ved at familiehøjskolerne fortsætter og udvikles.

Siumut vil bane vejen for, at de familier der har akut brug for hjælp vejledning oplever en tidlig, men også hurtig indsats, hvilket vil medføre færre anbringelser af børn uden for hjemmene.

Familie rådgivningen skal køres videre, men forbedres, hvorfor det i forbindelse hermed skal sikres, at der årligt tildeles økonomisk støtte til formålet.