Meninger

Frihed og arbejde er vort samfunds grundlag

Tale fra Siumuts formand, 1. ma 2023.

Oversat – På vegne af Siumut ønsker jeg jer tillykke med Arbejdernes Dag, og ikke mindst til lederne i SIK samt arbejdere, som er tilstede her, stort tillykke med jeres dag – og tak for, at Siumut er blevet inviteret til at holde tale her.

Siumut’s grundlag er et samlet folk, som ikke er passive, aktive og som har en evne til at stå rankt.

Vi er meget bevidste om, at frihed drejer sig om økonomi, og derfor samarbejdes der mellem partierne i disse dage om skattereformen. Siumut mener, at i så henseende bestræbes der på, at arbejderfamiliens købeevne og få mere i lommen skal være indholdet og at det er et mål, der må nås – Siumut vægter det højt, at arbejde skal kunne betale sig mere, og for at få det til virkelighed kører vi vores politiske arbejde i Siumut.

Der bliver færre borgere i Grønland, og Økonomisk Råd varsler om, at der om ca. 15-20 år kun vil være 48.000 indbyggere. Derfor skal det være bedre at bo i Grønland og det allervigtigste er, at der skal være bedre vilkår at være arbejde her. Én af de vigtigste ting, Siumut arbejder hårdt med, er lave et fundament for arbejdere, fiskere samt fangere ved at reformere.

Det, der absolut hænger sammen med at et individ skal være frit er, at der er arbejde til alle. Jeg mener, at det vi skal gennemføre er, at der føres en tilsvarende økonomisk styring og, at alle får bedre og mere lige økonomiske goder.

Vi har altid arbejdet hårdt politisk for, at borgerne i Grønland er selvstændige såvel økonomisk som politisk, og derfor betragter vi det som vigtigt, at vi som et folk bliver selvstændige – bliver en stat. Siumut mener, at det som følge af selvstyret, er den næste opgave, som vi skal bane vej for.

I Siumut arbejder vi hårdt, og indtil vi når vores mål. Vi vil etablere et land og et folk, som klarer frit og selvstændigt.

Jeg er enig i SIK-formandens budskab i, at “der er mange ting, vi skal have rettet op på”. Hvis disse skal ordnes, kan der ikke kommes uden om, at vi skal arbejde sammen. Uden at gå i stå, hvor vi puffer til hinanden og evne til at kritisere hinanden, men sammen at tale om løsninger via samarbejde.

Ved en stor højtidlighed i forgårs i Ilimmarfik blev den kommende forslag til grundlov overrakt til Inatsisartut og befolkningen, og denne bliver én af redskaberne i vores fortsatte arbejde, noget vi sammen skal eje som et samfund. Siumut regner bestemt med, at lovforslaget vil blive rejst rundt med og debatteret i samfundet.

Da jeg holdt tale her sidste år sagde jeg, at SIK og Siumut skal arbejde tættere sammen. Derfor ønsker jeg at gentage, at vi alle har brug for hinanden, og det er meget vigtigt, at vores arbejde køres med grundlag i et samarbejde, hvor vores målsætninger således vil være meget lettere at opnå.

Siumut er som en politisk organisation funderet i alle arbejdere, det være sig fiskere, fangere, arbejdere og fåreholdere. Siumut vil fortsætte sådan som et ansvarligt parti, og jeg er ikke i tvivl om, at vi vil have et godt samarbejde med hensyn til vores fremtid med SIK.

Med disse ord vil jeg på vegne af Siumut ønske alle arbejdere et stort tillykke med dagen, ha’ en rigtig god dag.

Tak.

SIK’s 1. maj samling i forsamlingshuset i Nuuk, 2023. Talen her er en oversat version fra grønlandsk.