Meninger

Hvis vi ikke evner demokratiet, vil vores land blive svækket

Verdensbegivenhederne kræver et bredt samarbejde, kun ved at arbejde sammen kan vi reducere sårbarheden, og kun ved at gøre det, vil vi skabe større frihed.

Af Vivian Motzfeldt, næstformand

Oversat (AI) – Dem, der ønsker at bidrage til vores parti, er altid velkomne, men vi har alle frihed, sĂĄ hvis nogen ønsker at skifte til et andet parti, skal de gøre det, og vi vil ogsĂĄ samarbejde med dem pĂĄ andre mĂĄder.

Jeg anser ikke for noget videre positivt at have været med i et parti i mange år, og først ved afslutningen af medlemsskabet begynder at bruge mindre flatterende ord. Vores tilgang til opgaverne i vores parti er den, at vi opdaterer vores mål hvert tredje år, og vi fortsætter vores arbejde baseret på de beslutninger, der træffes på generalforsamlingen – det ernhverken mere eller mindre.

Jeg opfordrer alle afdelinger, især Nuuk, til at tage fat på de lokalpolitiske opgaver. En afdeling bør skabe plads for politiske brydninger og fremme et miljø, hvor ideer kan blomstre, da dette er noget, vi alle har brug for.

MĂĄlene er sat
På sommerens generalforsamling har vi valgt vores ledere. Vi arbejder målrettet og med udgangspunkt i de vedtagne strategier på generalforsamlingen, og de igangværende projekter der vil være til gavn for samfundet må ikke svækkes af dårlige tabere, da en sådan tilgang ikke er fremmende for en udvikling.

Et demokrati er en samtalebaseret styreform, der sanktioneres af et flertal; demokratiet ligger i dialogen og i at finde fælles fodslag. Hvis vi ikke evner dette, vil demokratiet blive svækket i vores land.

Hvis vi ikke arbejder sammen mod fælles løsninger, hvor ville samfundet så stå i dag? Det vi have resulteret i et valg i utide umiddelbart efter sidste valg. Evnen til at samarbejde er nu mere nødvendig end nogensinde. De udfordringer, vi står over for i Grønland, er dybt påvirket af globale begivenheder, og hver dag arbejder vi som et samfund for at stå stærkere sammen. Globale begivenheder kræver bredt samarbejde, og kun ved at stå sammen kan vi mindske sårbarheden, kun ved at gøre dette kan vi skabe en større frihed.

Vi vil tage udgangspunkt i de faktiske forhold
I Siumut arbejder vi med selvstændighed for øje, og vi skal gøre det med udgangspunkt i de faktiske forhold, vi skal gøre det med vores svageste i vore hjerter, vi skal gøre det med deltagelse af hele samfundet, og ikke alene med udgangspunkt i de af os der kan, nej, vi har et ansvar for at sikre, at alle borgere er med i processen.

Selvstændighed på individuelt og familieplan bygger på evnen til selv at forsørge sig, ligesom det også gælder for vores efterkommere i omsorgen og opdragelsen af vores børn.

Alt starter med os selv; først og fremmest ligger selvstændigheden i den enkeltes evne til selv at forsørge sig selv, i omsorgen for vores børn, og i at undgå at gøre andre til syndebukke. Det første skridt er os selv.

Før vi bevæger os fremad, skal vi kende grundlaget – at råbe op og søge syndebukke er ikke vores udganspunkt, det ligger hos de der opfører sig sådan.