Meninger

At få et barn må ikke være en byrde, det bør være en kilde til glæde!

Forestil dig, at du bor alene, og du har betalt for dit hus, betalt for elektricitet, og hvis du yderligere har betalt mere end 800 kr. om måneden for vand, og måske også har tilføjet andre ting osv., så vil dine penge til mad ikke være tilstrækkelige for resten af måneden. Derfor bør forhandlinger om økonomi tage særligt hensyn til barselsydelser

Af Doris J. Jensen, politisk ordfører

Oversat (AI) – I vores land siger man, at vi er for få mennesker. Vi skal angiveligt have flere børn. Men!

De mest udsatte borgere uden uddannelse, der lever af småjobs, har, når man ser på dem, den ringeste adgang til fødevarer, og når situationen er på sit værste, er muligheden for at have en barselperiode ikke eksisterende.

Som et eksempel modtager mange indbyggere i Grønland kun en barselsydelse på 1.500 kr. for 14 dage, mens dem, der modtager mest, får lidt under 2.000 kr. Det betyder, at barselsydelsen varierer betydeligt fra den højeste til den laveste.

Forestil dig, at du bor alene, og du har betalt for dit hus, betalt for elektricitet, og hvis du yderligere har betalt mere end 800 kr. om måneden for vand, og måske også har tilføjet andre ting osv., så vil dine penge til mad ikke være tilstrækkelige for resten af måneden.

Under disse forhold kæmper mange kvinder i Grønland hårdt. Fødslen af et barn bør være en glædelig begivenhed, og derfor bør forhandlinger om økonomi tage særligt hensyn til barselsydelser. Jeg mener, at ved at gøre dette, kan vi muligvis øge antallet af fødsler, som delvist kan være en løsning. Livet er allerede dyrt og gør det sværere at beslutte sig for at få børn, og desværre resulterer det i, at mange trist nok vælger at få en abort.

Efter at have sagt dette har vi fra Siumut kæmpet for det og ønsker også at fokusere endnu mere på nye indtjeningsmuligheder ved at udnytte vores ressourcer. Ved at gøre dette håber vi at skabe en vej til større velstand og forbedre livskvaliteten for vores medborgere, som har behov.