Hvordan vil Sermersooq udvikle sig

Kommuneqarfik Nuuk er den vigtigste by i Grønland. Man skyr ingen midler for at affolke bygderne i kommunen for at nå dette mål, og man har ovenikøbet brugt 20 million kroner udenom de gældende regler

Af Dorthe-Marie Mogensen-Fontain, medlem af kommunalbestyrelsen, Siumut

(Oversat) Borgerne informeres kun omkring de ting, der sætter kommunen i et godt lys.

Man skyder skylden på embedsværket. Man fralægger sig ansvaret og påstår, at man lærer af sine fejl. Den, der har det største ansvar, er borgmesterne. Man ofrer afgående Naalakkersuisoq for finanser.

Sundhedsvæsenet og tandplejen kan ikke følge med. Borgerne kommer på venteliste, når de henvender sig.

Man bygger boliger i hast og giver disse til herboende, medens de bedre boliger er forbeholdt tilkaldte.

Man flytter funktionerne i de mindre byer til Nuuk, affolker de mindre byer og fjernstyrer fra centralt hold. Man kvæler enhver lyst til selv at tage initiativer. Affolkning i sandhed.

Man fastholder, at alle møder afholdes i en by. Man lukker af for nærdemokratiet, hvor man besøger de mindre steder i nogle få dage, uden at få føling med de lokale forhold og rejser igen. Man stopper rejser til byerne, ligesom da man aflyste arbejdsmarked- og socialudvalgets rejse i slutningen af november, hvilket var meget ærgerligt, da det er nødvendigt med besøg.

Dette er Nuuks målsætning for 2030 i en nøddeskal.

Hvilke andre målsætninger har man for andre byer i forhold til befolkningstal? Skænker men det en tanke overhovedet? Hvor mange indbyggere skal der til, før man holder kaffemik? Eller vil man holde kaffemik, når der sker reduktioner i antallet?

Nu da indbyggere i Tasiilaq er vokset i antal, har man tænkt sig at fokusere på Paamiut, og hvor er planerne? Man skrinlægger længe planlagte nybyggerier. Vi har gang på gang ønsket at få at vide, hvilke planer man har af nye initiativer, men vi har intet hørt. Det er tomme ord, som vi efterhånden er blevet vant til.

Man vil anlægge Arctic Park, alt imedens borgerne i byen skriger på nye boliger! De har i årevis ikke set en eneste ny bolig. I stedet for at skyde skylden på Naalakkersuisut for at de ikke kan løfte boligområdet og bygge fem boliger for hver nedrevet boligblok. Hvem skal kæmpe for det? Borgmesteren.

Man bygger gangstier langs kysten for mange millioner, men man skænker ikke sine kommunefæller en tanke. Man påstår, at de ikke har boligproblemer, kender man ikke realiteterne?

Man udøver i den grad en mangelfuld ledelse, hvor 2. viceborgmesteren var til stede i det konstituerende møde, og ikke set siden. Er vedkommende med i udvalg? Selvfølgelig blev vedkommende udskiftet.

På den måde skal Nuuk få 30.000 indbyggere i 2030, koste hvad det koste vil.

Der er ingen grund til bekymring omkring Nuuks udvikling, den vil udvikle sig i det uendelige, da der er arbejdspladser nok og jobs nok til højt uddannede. Men man kan ikke leje boliger ud i strid med loven og regne med, at der ikke bliver økonomiske problemer sidenhen.

Vi sætter ikke spørgsmålstegn ved, at Nuuk skal udvikles, og at man nok skal nå målsætningen om 30.000 indbyggere, men problemet her er, hvordan man vil nå dette mål. Det er ikke Kommuneqarfik Nuuk, Kommuneqarfik Sermersooq er Ittoqqortoormiit, Tasiilaq, Kulusuk, Kuummiit, Tiiteqilaaq, Sermiligaaq, Isertoq, Arsuk, Paamiut og Nuuk. Det er disse, som man som kommunen skal arbejde for!

Vi er trætte af at råbe vor egen kommune op, hvor demokratiet bliver kvalt gang på gang.