Meninger

Kommune Qeqertalik mister borgere, hvorfor?

Ifølge tallene fra Grønlandsk Statisktik, har Kommune Qeqertalik aldrig haft så lille et befolkningstal. Det var ellers meningen, at befolkningen skal vokse i positiv retning ved oprettelsen af Kommune Qeqertalik.

Af Aqqa Samuelsen, gruppeformand i Siumut, Kommune Qeqertalik

Oversat – Hvis mindst 83 folk flytter til andet sted, vil det være historisk siden kommunernes sammenslutning, dvs. befolkningstallet vil være under 6.000 indbyggere i kommunen.

Befolkningstallet er faldet med 418 indbyggere siden oprettelsen af Kommune Qeqertalik i 2017. Det er et procentvist fald på 6%. Der vil være katastrofale konsekvenser hvis befolkningsudviklingen fortsætter på denne måde. Kommunen vil ikke kun miste befolkningstal, skatteindtægter vil også blive mistet. Kommune Qeqertalik vil komme til at mangle ressourcer og bærende kræfter for samfundets virke. Negativ befolkningsudvikling vil ikke blive forbedret hvis der ikke bliver handlet politisk i Kommune Qeqertalik.

Politisk påstås det, at kommunen aldrig har været så velfungerende. Men når man ser tallene fra Grønlands statistik, er der noget der ikke hænger sammen.

Kommune Qeqertalik der har lavet en ny form for forvaltning der har som mål, at smidiggøre den administrative forvaltning, give et nærdemokrati, et godt sted at henvendelse sig, og alt sammen tilpasset til vores grønlandske vaner og kultur, der samtidigt er kendetegnet af medborgerskab i verdenssamfundet. Det er værdier og målsætninger ved styring af Kommune Qeqertalik.

Hvad er det der er gået galt i Kommune Qeqertalik som få folk til at flytte væk? Og hvorfor har folk ikke lyst til at flytte til Kommune Qeqertalik?