Meninger

Lad os bygge en bro til hele verden og ikke kun til Danmark

Stedfortræder i Folketinget for Siumut, Markus E. Olsen, holdt sin første tale torsdag i forbindelse med Folketingets åbningsdebat.

Da Folketingets Præsidium havde givet lov for, at der kunne tales på grønlandsk fra talerstolen, benyttede Markus E. Olsen lejligheden for at tale på sit ejet modersmål, kalaallisut.

”Det talte grønlandske sprog er en bekræftelse på vores identitet, derfor er jeg taknemmelig for at grønlandsk endeligt er blevet godkendt i denne sal. Det havde dog været endnu bedre, at der også var blevet indført simultant tolkning”, påpegede Markus E. Olsen fra talerstolen.

Han påpegede således, at Grønland ikke kun er en politisk enhed, men også en kulturel og geografisk realitet med særskilte udfordringer og ressourcer i sin tale.

Markus E. Olsen opfordrede endvidere til respekt for Grønland og grønlandsk statsdannelse og pointerede, at Grønland bør have ret til at fastsætte sin egen pris og vilkår for sine ressourcer. Han opfordrede også, at Grønland skal bygge broer til hele verden og ikke kun til Danmark og betonede behovet for at udnytte Grønlands naturressourcer til gavn for det grønlandske folk.

I sin tale viste Olsen også forståelse for de kulturelle forskelle mellem Grønland og Danmark og opfordrede til at respektere og værdsætte disse forskelle.

”Statsminister Frederiksen: I beg you, tear down that colonial wall”, lød opfordringen fra Markus E. Olsen.

Han sluttede af med at takke Siumuts medlem af Folketinget, Aki-Matilda Høegh-Dam, og vælgerne for hendes tillid og opfordrede til fortsat støtte til Grønlands selvstændighedsmission.

Markus E. Olsen vil ikke være længere medlem af Folketinget lørdag, når Aki-Matilda Høegh-Dam vender tilbage til Folketinget.

Talen kan læses her.