Enhver finanspolitisk initiativ skal sigte p√• et √łkonomisk selvb√¶rende og √łkonomisk uafh√¶ngig Gr√łnland. Dette skal opn√•s gennem en m√•lrettet indenlands og eksportproduktion. Vi skal i finanspolitikken sikre, at befolkningen har sikre √łkonomiske vilk√•r, ligesom vi l√łbende skal arbejde for at forbedre vilk√•rene.

Enhver ressource i vores land er samfundets ejendom. Udnyttelsen af vore ressourcer skal v√¶re grundlaget for hele samfundets √łkonomi. Vores land og dets befolkning skal sikres st√łrt mulig indt√¶gt ved handel med landets levende og ikke levende ressourcer.

Her i landet skal udvikle et flerstrenget erhvervsliv der baseres på fiskeri, landbrug, industri, råstofindustri, turisme samt landets særegne ressourcer, såsom vand, is, sten m.v.

Produktionen og erhvervslivet her i landet skal være internationalt konkurrencedygig, og man skal bestræbe sig for at disse har konkurrencedygtige omkostningsstrukturer.

Fiskernes samt fiskeriets og fiskeindustriens √łkonomi skal forbedres markant i de kommende √•r. Dette skal ske gennem reformering af kvotetildelinger og gennem √łget produktion af helfabrikata samt gennem reform af eksporthandelen.

Siumut vil arbejde for, at analysearbejdet med at nogle af selskaberne eksporterer deres varer til ders datterselskaber i Danmark, med priser der blot dækker deres omkostninger.

Siumut arbejder for at landets regioner udvikles i mere ligeligt. Med udgangspunkt i muligheder i hovedbyerne, skal der arbejdes på at skabe lige vilkår til alle borgerne, ligesom vi arbejder på, at der skal være mulighed for direkte bankbetjening.

I samarbejde og inddragelse af kommunerne, skal der udarbejdes grundlag for at kunne vurdere bostedernes udviklingsmuligheder. Man skal lægge udviklingsplaner for bygder med inddragelse af alle implicerede parter.

Samtlige offentligt ejede selskaber skal have afdelinger i alle regioner, og decentralisering skal l√łbende vurderes.

I de kommende år skal vores lands samarbejde med Danmarks Nationalbank styrkes på det politiske niveau, dette i sammenhæng med forberedelsen af statsdannelsen.

For at sikre lige √łkonomiske vilk√•r og solidaritet ‚Äď ogs√• blandt kommunerne ‚Äď skal uligheden i √łkonomien i samfundet l√łbende vurderes.

Da valutaens styrke og k√łbekraft er t√¶t forbundne, skal man sikre at l√łn- og prisniveuauet ligger p√• et forsvarligt niveau. L√łnniveauet skal fasts√¶ttes ud fra vores lands betalingsevne og leveomkostninger; det skal sikres at arbejdet altid skal kunne betale sig.

Siumut vil arbejde for at indf√łre 37,5 timers arbejdsuge, uden at s√¶tte landets √łkonomi i fare, dette indf√łres s√•fremt det ikke neds√¶tter effektiviteten.

Alle arbejdere og l√łnmodtagere i landet kan f√• en alderspension i deres alderdom. I forbindelse med indf√łrelse af tvungen opsparing til alderdommen, skal procedurer for indbetalinger fasts√¶ttes i samarbejde med arbejdsmarkedets parter.

Siumut vil arbejde for at starte en l√łbende borgeroplysning om √łkonomi.

SKATTER
Man skal benytte sig af den mest fleksible og billigste beskatningsmetode og man skal v√¶rne om at penge sendes ud af landet. Personfradraget skal l√łbende vurderes i forhold til eksisterende forhold. Opsparinger til f.eks. opstart af virksomhed og til k√łb af bolig, skal kunne tr√¶kkes fra i skat.

For at sikre at vores land f√•r st√łrre skatteindt√¶gter skal man arbejde for at indf√łre kildelandsskat, s√•ledes at vores lands ressourcer som har opn√•et en v√¶rdifor√łgelse uden for vores land, kan v√¶re til gavn for vores land.

Man skal kunne fastsætte en maksimal forskel på kommuneskatter. Fælleskommunal udligni-ngsordning fortsætter som hidtil, når færre indtægter sker på grundlag af manglende muligheder. De enkelte kommuner har ret til selv at kunne fastsætte deres skatteprocent.

For at sikre en retf√¶rdig ordning skal den kommunale udligningsordning skal vurderes n√łje. Man skal arbejde for, at inddrivelsesomr√•det tilbagef√łres kommunerne for at udf√łre inddrivel-sesarbejdet borgern√¶rt.

Selskabsskatten skal fastsættes så det bliver attraktivt at opstarte arbejdspladser her i landet, ligesom vi skal være konkurrencedygtige til de lande vi normalt sammenligner os med og de lande vi samarbejder med.

For at sikre at vores land f√•r mest mulig gevinst fra vores ressourcer, skal der fasts√¶ttes en n√łje vurderet afgift af de varer der produceres fra landets ressourcer.

For at mindske afhængighed af indtægter fra afgifter, skal afgifter på varer nedsættes i takt med stigende indtægter til landet, ligesom de varer der er vigtige for erhvervslivet og folks dagligdag skal vægtes ved fastsættelser af afgifter.

Fastsættelser af afgifter på varer, aktiver og lignende skal tage udgangspunkt i befolkningens levevilkår.