Opret en protektor for handicappede

Servicering af handicappede i Avannaata Kommunia er ikke tilfredsstillende. Det er kommunalbestyrelsens opgave at etablere en protektor. Samtidig bør der gennemføres kurser for interesserede

Af Paarnannguaq Mathiassen, Ilulissat

Oversat – Vi har i efterhånden i mange år været vidne til, at serviceringen af handicappede har været svag i Avannaata Kommunia. Og i de senere år har der i medierne også været historier om sager om svigt af de handicappede.

Det er kommunalbestyrelsens opgave at ansætte en handicapombudsmand jævnfør § 24 i Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med handicap.

Mennesker med handicap, og de personer der har ansvaret for de handicappede, skal være bekendt med deres muligheder for beskyttelse, deres rettigheder og adgang til at klage.

Derudover bør der etableres et handicapråd, således at de handicappede og deres pårørende bliver hørt omkring deres daglige vilkår, meninger og budskaber!