Målsætninger

Selvstyreejede virksomheder

Det skal undersøges, om der er mulighed for at decentralisere de selvstyreejede virksomheder, der befinder sig i Nuuk ud til kysten.

Der skal arbejdes for at flytte selvstyreejede virksomheder fra Danmark til Grønland.

På de selvstyreejede virksomheder skal man ved ansættelse af ledere kræve kendskab til samfundet, samtidig vil det være et krav at man har kendskab til vore værdier og evner vort sprog og har kendskab til det og folk der indfrier disse ting vil blive foretrukket ved udvælgelsen til stillinger.

Besættelse af bestyrelsesposter skal ske ud fra kvalifikationer, hvor viden om samfundet, værdier og sprog skal have afgørende vægt.