Målsætninger

Offentlig administration

Der skal arbejdes for at mindske udgifterne i de offentlige administrationer, desuden skal der arbejdes ihærdigt på, at nedsætte omkostningerne til tolkning i institutionerne. Herunder skal man i forbindelse med ansættelse af ledere kræve kendskab til samfundet, samtidig vil det være et krav at man har kendskab til vore værdier og vort sprog og folk der indfrier disse ting vil blive foretrukket ved udvælgelsen til stillinger.

Der skal arbejdes for, at de offentlige virksomheders tryksager bliver trykt her i landet.