Målsætninger

Offentlig administration

Det Grønlandske sprog skal være grundlaget for den offentlige administration i vort land.

Organiseringen og sammensætningen af den offentlige administration skal til enhver tid svare til sammensætningen og organiseringen af det Grønlandske samfund. For at nå denne milepæl skal der foretages undersøgelser af sammensætningen af organisationsstrukturen ved den offentlige administration, disse former for undersøgelser skal afklare, hvor der vil være behov for organisationsmæssige og strukturelle ændringer.

Ved samtlige sektorer hvor der er behov for ændringer, skal der arbejdes for, at et passende antal hjemmehørende ansættes, hindringer skal elimineres, og der skal etableres kompetencegivende muligheder. Disse former for ændringer og tilpasninger indenfor den offentlige sektor vil ikke kunne udføres fra den ene dag til det andet, derfor vil Siumut arbejde for, at disse ændrings og tilpasningsformer vurderes og fornyes hvert 4. år.

Der skal arbejdes for at mindske udgifterne i de offentlige administrationer, desuden skal der arbejdes ihærdigt på, at formindske omkostningerne til tolkning som i dag er stadigvæk er en stor del af de afsatte økonomiske midler indenfor den offentlige sektor. Herunder skal man i forbindelse med ansættelse af ledere kræve kendskab til samfundet, samtidig vil det være et krav at man har kendskab til vore værdier og vort sprog og folk, kandidater der indfrier disse betingelser vil blive foretrukket for, at kunne komme i betragtning til disse stillinger.

Siumut vil arbejde for, at digitale remedier til oversættelsesopgaver som ved samfundets bekostning har været udviklet, bliver offentlig tilgængelige. Derved vil man opnå en mere skriftlig forståelse indenfor de forskellige grupper af befolkningen.

Der skal arbejdes for, at de offentlige virksomheders tryksager bliver trykt her i landet.