Meninger

Sermersooqs ledelse forhandlede på skrømt

Lovningen om bredt samarbejde fra den nye borgmester er tomme ord uden indhold og endnu engang viser IA med støtte fra Naleraq sit sande ansigt; en magtarrogance uden lige. Og at flertallet i kommunen i deres desperation ikke viger tilbage for nogen midler til at vedtage et budget som slet ikke holder i virkeligheden, og som har et gabende og udokumenteret hul på 1.250 millioner kroner. Kassen er tom

Af Siumut gruppen, Kommuneqarfik Sermersooq

Mandag den 31. oktober blev Siumuts gruppe i Kommuneqarfik Sermersooqs kommunalbestyrelse indkaldt til 2. forhandlingsrunde. Det skete fire dage efter at Siumuts gruppe havde fremlagt sine ønsker til budget 2023 og overslagsårene. Siumuts gruppe er dybt forundrede over den såkaldte forhandling om borgernes ve og vel. 

Da den nye borgmester blev indstillet til posten i maj, var det med store lovord om at drive en åben ledelse hvor alt lægges på bordet og at samle kommunalbestyrelsen. Begge dele har borgmesteren ikke formået at indfri. Set i bakspejlet var det derfor en rigtig beslutning at Siumut ikke stemte for eller imod da den nye borgmester blev indstillet. Vi ville først se de smukke intentioner i handling og det er ikke sket.

Budget 2023
Kommunalbestyrelsen har brugt meget tid på forberedelsen af budgettet for 2023 og de kommende år og som mange husker fra valgkampen påpegede vi fra Siumut, at vi ønskede en anden forhandlingsproces, hvilket den nye borgmester udtrykte ville realisere. Den proces vi nu har været igennem, er faktisk det værste Siumut endnu har set, en skinproces der ikke er set mage. 

Alvoren i situation bekræftes også af, at et flertal bestående af Inuit Ataqatigiit og Naleraq nu har underskrevet en budgetaftale som slet ikke holder i virkeligheden. Budgettets helt grundlæggende forudsætning er den, at Naalakkersuisut skal godkende en låneansøgning på 1.250 millioner kroner på ledelsens glatte ansigt. Et lån der andrager henved 60 procent af kommunens årlige økonomi.

Skinproces
Siumut afleverede sine budgetønsker den 12. oktober, og den 27. oktober blev Siumut indkaldt til en 30 minutter langt møde for at fremlægge de ønsker der er afleveret skriftligt. Om mandagen den 31. oktober, dagen før folketingsvalget, blev vi hasteindkaldt til forhandlingsrunde nummer to, og denne gang var der afsat 15 minutter. Det møde varede 5 minutter.

Her fik vi at vide at vi var ude af forhandlingerne. To af vores forslag var videre; Helhedsplan for Paamiut og Renovering af Svømmehallen Malik og at de, flertallet Inuit Ataqatigiit og Naleraq, ikke ønskede at have os med i forliget, ”fordi vi ikke have godkendt en låneansøgning på 1.250 millioner kroner”.

IA’s og Naleraqs enorme pres i snart sagt alle systemer om at låne 1.250 millioner kroner, for at dække over de seneste års eklatante tab på henved 60 procent af kommunens årsbudget, vidner om en katastrofal ledelse af vores kommune. Parterne vidste i øvrigt udmærket, at Siumut er imod, fordi intet er belyst eller dokumenteret over for kommunalbestyrelsen, endsige økonomiudvalget.

Siumut har gentagne gange modsat sig at give en blanco-check på kommunens løbende egen-bevillinger på to cifrede millionbeløb, men uden held. Det er ikke nogen hemmelighed, at Siumut gruppen i Sermersooq ønsker at komme til bunds i, hvordan det kan lade sig gøre at lade NCD A/S og andre mærkelige dispositioner køre kommunens økonomi i sænk. Hvem har godkendt dette? Det har kommunens ledelse med Inuit Ataqatigiit med Naleraq som politisk rygdækning. 

Under den nyligt brat afsluttede forhandlingsrunde, fik Siumut end ikke en indsigt i eller hørt om flertallets ønsker til budgettet.

Siumut er godt funderet med et bredt og godt bagland, som har bidraget til de gode forslag, som vi indsendte med uddybninger. Herudover har Siumut i den grad bidraget til de tiltag, som IA og Naleraq nu lader som om de er deres forslag. Virkeligheden er den, at parterne nu har underskrevet et ”budgetforlig” uden selv at præsentere egne forslag. Det er en meget underlig tilgang til et samarbejdende nærdemokrati. Det hjælper heller ikke, at der i teksten anvendes let fordøjelige ord som ”samarbejde” og at “kommunalbestyrelsen står sammen”. Det passer ganske enkelt ikke, og vidner om en lemfældig omgang med sandheden og en slet skjult magtarrogance der ikke er set magen til i Grønlands nyere historie.

Bedre service
Siumuts forslag indeholdt ønsker om bedre service overfor ældre, unge og børn. Om ordentligt struktureret forebyggelsesindsats, antimobnings- og bedre skole-hjem indsats, opkvalificering af ufaglærte i plejehjem og dagsinstitutioner, personlige udviklingskurser til arbejdsstyrken og til bedre erhvervsforholdt til bygderne. På anlægssiden var der bedre prioritering af boligerne i Nuuk, fremskyndelsen af udvidelse af tunnellen mellem Nuussuaq og Nuuk, ungdomsboliger i Kuummiut og Tasiilaq, garanteret boligbyggeri i Paamiut og Tasiilaq, samt kran til småbåde, nødhavn i Qeqertarsuatsiaat, etablering af vej i Kapisillit, som nogle af forslagene.

Hvad der skal ske med disse initiativer, er der ingen svar på. Vi ser at flertallet lader sig inspirere af Siumuts godt underbyggede forslag. Og det er i det mindste godt for borgerne.

Faktaboks

Fra Økonomiudvalgsmødet 16. Maj 2022

Mindretalsudtalelse fra Siumut: Siumut fremførte under godkendelse af dagsorden, at punktet skal behandles som et åbent punkt, da offentligheden har krav på at få indsigt i kommunens dispositioner.

Siumut mener ikke indstillingen om at optage et lån er ordentligt belyst, hvilke tal der ligger til grundlag for udregningerne og hvorfor det lige præcis er 1, 25 mia. kroner man er endt med.

Siumut fortolker ikke Nykredits svar som at kommunen har fået et lånetilsagn, Siumut går ikke med til at fusionere NCD til Iserit ud fra det forelagt da det heller ikke ordentligt belyst hvilket ansvar selskabets ledelse og bestyrelse har haft i sagens udvikling.

Siumut skal præcisere at vi støtter opførelsen af daginstitutioner og skolen, men henviser blot til gruppens skriftlige udtalelse første budgetbehandling om bekymringerne om NCD.

Se også Siumuts forhandlingsudspil ifm. budget 2023 (pdf).