Meninger

Siumut Aasiaat holdt generalforsamling

Siumut Aasiaat holdt ordinær generalforsamling den 22. januar 2023

Oversat – Under generalforsamlingen sidste ĂĄr blev det besluttet, at mĂĄlsætningen skulle være en udviklingsorienteret arbejdsform, og som det daværende nyvalgte bestyrelse skal styre efter – ikke mindst, at arbejdet med en generationsskifte skulle være i fokus.

Generalforsamlingen vurderede, at arbejdet er tilfredsstillende, og at en ny fundament for lokaldemokratiet nu ser ud til at være sat.

Den nye bestyrelse har også besluttet så småt at starte forberedelserne til den næste kommunevalg, der vil finde sted senest den 6. april 2025.

Siumut Aasiaat vil samtidig have fokus på en aktiv udviklende foreningsliv, styrke den demokratiske samtale og tiltrække nye medlemmer.

I årets generalforsamling blev det bemærket, at der var en god tilslutning, og at det i sig selv er en glædelig konstatering.

Her er de nyvalgte jf. foreningens vedtægter:

Formand: Inunnguaq Reimer
Næstformand: Enok Sandgreen
Kasserer: Frantz Lundblad
Sekretær: Timooq Mølgaard

Bestyrelse:

Paneeraq Sandgreen
Thomas Siegstad

Suppleanter:

Birgithe Heininge
Piitannguaq Storch
Amalie Kuitsi

Vi ønsker den nye bestyrelse tillykke og ønsker dem en god arbejdsindsats.