Meninger

Siumut Attu holdt generalforsamling

Siumut Attu holdt ordinær generalforsamling. Traditionen tro var sidste punkt på dagsorden valg af en bestyrelse. Følgende blev valgt til den nye bestyrelse:

Formand: Ole I. Frederiksen
Næstformand: Amos Marcussen
Kasserer: Ane L. Nielsen
Sekretær: Per Ole Frederiksen
Medlem af bestyrelsen: Juliane Frederiksen

Vi ønsker alle deltagere og de nyvalgte tillykke med et ønske om gode resultater i deres videre arbejde! Vi takker samtidig den afgåede bestyrelse for deres gode indsats.