Meninger

Svar til KNR´s artikel om Kommune Qeqertalik

Det er beklageligt, at KNR journalisten kom med en mangelfuld udlægning af et interview med os. Det må siges at være ensidig journalistik

Af Frantz Lundblad og Karl Thue Nathanielsen, medlemmer af kommunalbestyrelsen i Qeqertalik, Siumut

Oversat – Ja, vi fik oplysninger om at budgettet ville blive overskredet under udvalgsmøderne i henholdsvis Inuit (socialudvalget) og Inua (økonomiudvalget) i juni 2022 og august 2022. Men beløbet blev først fremlagt i økonomiudvalget under mødet den 19. oktober 2022, da flytning af midler fra anlæg og drift kom pĂĄ tale.

Læs artiklerne fra KNR her.

Vi mener det er vigtigt at forstå, at punktet ikke var med i dagsordenen, men blev fremlagt som orientering i slutningen af mødet. Normalt kommer en diskussion ikke på tale under orienteringspunkter ved møder, da disse ikke efterfølgende afstedkommer større ændringer.

Det er afgørende hvordan de folkevalgtes mødedagsordenspunkter er blevet beskrevet, da beskrivelserne jo er skrevet af embedsmændene efter grundige undersøgelser, som herefter ses efter af borgmesteren før det bliver udleveret. Desværre ser det ud til, at dagsordenspunkterne i juni 2022 og august 2022 ikke blev grundigt undersøgt.

I junimødet i Inuit (socialudvalget) er der opfordring til at overskridelser i de enkelte kommunale forvaltninger skal ”tages til efterretning”.

Ligeledes blev overskridelserne igen oplyst som orientering til Inua mødet (økonomiudvalgsmøde) i august måned. Denne gang var der sat ord på de økonomiske konsekvenser, såsom ”budgettet for 2022 samlet kan holdes”.

Når vi som folkevalgt får disse oplysninger, tror vi selvfølgeligt på disse. Pointen er jo, at hvis vi har haft grund til bekymring, skulle sådanne ordvalg ikke tages i brug.

Men uanset er det meget betænkeligt, at Inuit udvalgsformanden ikke har givet en eneste lyd fra sig efter alle disse hændelser. Vedkommende er jo hovedansvarlig som formand. Denne deltager jo ogsĂĄ ved kvartalsmøder med kommunens ledelse og borgmester, som udvalgsformand.  Derfor har formanden meget mere viden end os almindelige medlemmer. Ifølge lov om den kommunale styrelse er det formanden som ansøger om midler ved overskridelser til økonomiudvalget. Det har vedkommende ikke gjort i dette tilfælde. Det er meget mærkeligt at formanden slet ikke har gjort noget eller givet lyd fra sig i denne store overskridelse.

Journalistens overskrift er ellers støtteværdigt derhen, at parterne i samarbejdet skulle have prøvet at løse problemet. Men hvordan kunne man gøre det, når end ikke forslag og henvendelser til forvaltningen ikke bliver besvaret? Man skal også huske på, at politisk arbejde end ikke er blevet oplyst, heller ikke internt i partiet, ligesom vi generelt havde denne oplevelse da vi var medlemmer af IA.

Vi mener, at underskuddet i socialområdet isoleret set har haft for megen fokus. Der er også givet store tillægsbevillinger til anlægsområdet. Disse berører selvfølgelig kommuneplaner.

Vi skal gøre opmærksom på at vores indmelding til Siumut ikke kun vedrører overskridelse på 21 mio. kroner. Vi udmeldte os på grund af de mange forslag til kommunen som medlemmerne gav siden begyndelsen af valgperioden, men som ikke bliver besvaret. Vi mener, at demokratiet i høj grad bliver forbigået.