Meninger

Trusler mod fiskerne er helt uacceptabelt

En af de udensk√¶rs virksomheder overvejer, at hvis deres kvoter reduceres beskedent, vil de selv samme akt√łrer sikre nogle negative konsekvenser for det indensk√¶rs fiskeri. En af lederne erkl√¶rede, at fra den 1. januar 2025 skal de kystn√¶re fiskere have indfriet deres g√¶ld, og hvis dette ikke sker, vil virksomheden beslagl√¶gge deres fiskerb√•de. Hvis den situation som Polar Seafood beskriver indtr√¶ffer, vil Siumut blive n√łdsaget til at reagere omg√•ende.

Af Karl Tobiassen, gruppeformand og Doris J. Jensen, politisk ordf√łrer

Oversat (OpenAI) РDebatten om lovforslaget til ny fiskerilov er godt og positivt. Siumut har dog bemærket, at der i vid udstrækning argumenteres på baggrund af urigtige oplysninger og at der endog er fremsat trusler.

Uden at komme n√¶rmere ind p√• den sunde debat der foreg√•r i samfundet, er det n√łdvendigt at adressere den aldeles utilstedelige frems√¶ttelse af trusler.

Forslaget til den nye fiskerilov har til form√•l at sikre en mere afbalanceret udnyttelse af samfundets ressourcer, og at give det kystn√¶re fiskere deres frihed tilbage. Det er hensigten at sikre, at ogs√• den sektor kan handle mere uafh√¶ngigt af virksomheder p√• land, og √łge deres √łkonomiske udbytte gennem v√¶rdifor√łgelse. Med andre ord √łnsker Siumut at bidrage til gradvist at afvikle den arv fra KGH-tiden, og det forhold at vi selv som samfund har videref√łrt denne fremgangsm√•de.

En alvorlig og uacceptable trussel
For at fremme en forandring omfatter dette, at andre ogs√• gives mulighed for at fiske udensk√¶rs og at resurserne uanset er ejet af det gr√łnlandske samfund.

Hvis det udensk√¶rs fiskeri, som prim√¶rt benytter trawlere, skal inddrage flere akt√łrer, kr√¶ver det en anderledes fordeling af kvoterne samt indf√łrelse af et kvoteloft.

Med dette som begrundelse overvejer en af de udensk√¶rs virksomheder, at hvis deres kvoter reduceres beskedent, vil de selv samme akt√łrer sikre nogle negative konsekvenser for det indensk√¶rs fiskeri. Polar Seafood har for nylig gentagne gange bekr√¶ftet, at de har indf√łrt visse restriktioner i fiskeriet, is√¶r inden for jollefiskeriet. Netop den virksomhed blev omtalt i en artikel i Sermitsiaq.AG i januar, hvor det blev udtalt, at indirekte ejerskab af kvoter ikke m√• oph√łre.

Sagt p√• en anden m√•de, s√• skal Polar Seafood fortsat have lov til at forvalte de kystn√¶re kvoter, selvom de ikke direkte ejer dem. Det begrundes med, at fiskerne, som i antal er flere end 200, st√•r i g√¶ld, hvorfor der er et krav om indhandling til Polar Seafood. Og da fiskernes fiskerb√•de er brugt som sikkerhed for g√¶lden, vil deres g√¶ld indfries √łjeblikkeligt hvis IOK indf√łre for disse fiskere. De tilf√łjer desuden, at de ‘ikke p√•l√¶gger renter’, selvom de nok praktiserer en politik, der reducerer fiskernes pris for deres fangst.

Undertrykkelse må ikke forekomme i vores land
Den 25. april i år intensiverede virksomheden sin retorik på sociale medier. En af lederne erklærede, at fra den 1. januar 2025 skal de kystnære fiskere have indfriet deres gæld, og hvis dette ikke sker, vil virksomheden beslaglægge deres fiskerbåde. Virksomhedens ejere har tilsyneladende ikke i sinde at benytte sig af den tiårige overgangsperiode, der er foreslået i den nye fiskerilov, men agter i stedet omgående at tilpasse sig de nye regler.

Siumut forventer, at de kystn√¶re fiskere p√• grund af bankernes hidtidige t√łven med at yde l√•n har m√•ttet finde alternative l√łsninger gennem gensidige aftaler.

Hvis aftaleloven er overholdt, skal det klart fremg√•, hvad aftalen indeholder, inklusive muligheder for √¶ndringer og vilk√•r for aftalens oph√łr. En aftale kan ikke h√•ndh√¶ves, hvis den er indg√•et under tvang, ved udnyttelse af en svagere part, gennem bedrag eller p√• grund af en misforst√•else. Form√•let med aftaleloven er at sikre, at alle parter indg√•r aftaler baseret p√• gensidige forventninger og p√• et f√¶lles grundlag.

Det er bemærkelsesværdigt, at Polar Seafoods udmeldinger antyder, at de indgåede aftaler primært har været til fordel for den ene part. Derudover er der angiveligt en vis uklarhed omkring, hvordan en aftale skal ophæves.

Naalakkersuisut må forberede sig
Det er b√•de bekymrende og fuldst√¶ndig uacceptabelt, n√•r en virksomhed, der har f√•et tilladelse til at udnytte vores nationale ressourcer, truer andre fiskere p√• denne m√•de. Det er ligeledes alarmerende, at de muligheder for frihed i fiskeriet, som det nye forslag til fiskeriloven ligger op til, risikerer at blive undermineret af de nuv√¶rende forhold, hvis en anden virksomhed konfiskerer disse fiskeres ejendomme og levebr√łd.

Derfor mener Siumut, at Naalakkersuisut skal v√¶re forberedt p√• at handle. Vi skal her ikke komme n√¶rmere ind p√•, hvilke v√¶rkt√łjer der kan bringes i anvendelse, men vi vil klart understrege, at hvis den situation som Polar Seafood beskriver indtr√¶ffer, vil Siumut blive n√łdsaget til at reagere omg√•ende.