Meninger

Siumut Qaqortoq holdt generalforsamling

Siumut Qaqortoq holdt ordinær generalforsamling den 4. maj med et godt fremmøde. Traditionen tro var sidste punkt på dagsorden valg en bestyrelse. Formanden og næstformanden blev valgt ved kampvalg, og de resterende medlemmer blev valg ved enstemmighed. Følgende blev valgt til den nye bestyrelse:

Formand: Angerdla Kielsen Olsen
Næstforkvinde: Laila Olsen Kûitse
Kasserer: Karlina Lundblad
Sekretær: Kornelia Rungholm
Medlemmer af bestyrelsen: Maaliaaraq Nielsen, Allan Sandgreen
Suppleanter: Gerhard Isaksen, Otto Ottosen

Vi ønsker alle deltagere og de nyvalgte tillykke med et ønske om gode resultater i deres videre arbejde. Vi takker samtidig den afgåede bestyrelse for deres gode indsats.