Siumut arbejder for at vores land selvstændigt kan indgå bilaterale aftaler.

Vort Land stĂĄr i de kommende ĂĄr overfor store og tunge opgaver. Verdenssamfundet nærmer sig vores dør og banker snart pĂĄ, ligesom verdensøkonomien – den internationale handels forudsætninger ændrer sig konstant.

Grønland skal forberede sig til at kunne klare disse enorme udfordringer, derfor må landet også forberede sig på at blive en aktiv medspiller i den økonomiske globalisering.

Verdensfreden, velfærden og de samlede ressourcer i verden styres af verdenssamfundet og de pligter, som man pålægger hinanden landende imellem i et øget samarbejde.

Siumut vil udvide, forstærke og fortsætte samarbejdet med vore stammefrænder igennem ICC, som er velorganiseret og har et stærkt globalt netværk.

Siumut forsvarer ICC´s vigtigste mål og interesser ved,

  • At forstærke samarbejdet i Arktis med vore stammefrænder
  • At forsvare det arktiske miljø
  • At fremføre Inuits rettigheder og interesser i respektive fora
  • At deltage fuldt ud politisk, i alle spørgsmĂĄl som angĂĄr arktisk politik.

Siumut ønsker, at det nordiske samarbejde fortsat sættes højt og bør forbedres, bl.a. via Nordisk Råd. Siumut ønsker, at Grønland får større indflydelse i nordisk samarbejde med henblik på miljøbeskyttelse, beskyttelse og forsvarlig udnyttelse af levende naturrigdomme og med hensyn til ønsket om, at opnå bedre medindflydelse omkring vore arktiske farvande. Derfor ønsker Siumut, at vi får repræsentation i Nordisk Råd.

Siumut ser samarbejdet med Arktisk Råd som vigtigt. Siumut mener, at samarbejdet i Arktisk Råd giver bedre muligheder for en grundlæggende dialog omkring miljøet, samtidig med muligheden for at diskutere betingelserne for de arktiske landes levevilkår.

Siumut ønsker at få undersøgt, om der er mulighed for repræsentation i Europarådet. Siumut mener det er vigtigt, idet, menneskerettighedserklæringerne for de enkelte medlemslande og Europa i almindelighed, udarbejdes i Europarådet.

Siumut finder samarbejdet med IWC og NAMMCO som vigtigt. Siumut finder det vigtigt og ønsker at fremhæve os som grønlændere i det arktiske og vore stammefrænders vigtige placering.

Som arktisk folk er et af vore vigtigste kendetegn, at vi ikke kan undvære vore hav- og landpattedyr, for vi lever af dem. Derfor er det af største vigtighed for fremtiden, at vi har mulighed for at forvalte, fange og konsumere disse fangstdyr på den mest bæredygtige måde. Derfor er det nødvendigt at oplyse omverdenen om, at vores levende ressourcer er grundlaget for folks åndelighe, levevis, kultur, erfaringer og økonomi.

Siumut ønsker Vort Lands handel med udlandet, politiske interesser og muligheder skal styrkes, via velarrangeret dialog med enkelte og flere lande.

Siumut ønsker, at Vort Land skal deltage aktivt i verdenshandelsorganisationen, WTO. Siumut ønsker desuden, at vore interesser i udenrigshandel skal ske via WTO’s forpligtelser til de lande, som vi handler med, således at de indlysende fordele herved indhentes via de samarbejdsaftaler som vi indhenter ved medlemskab af WTO.

Siumut ønsker og arbejder for, at vi under WTO, opretter en arktisk handelsaftale. Derved vil det blive muligt for os og vore stammefrænder i Alaska og Canada, at åbne op for en handel med vore pattedyr til det amerikanske marked i USA.

Siumut ønsker et øget samarbejde med EU, uden at formålet dog er, at vi bliver medlemmer af EU. Siumut ønsker ligeledes et ligeværdigt samarbejde mellem EU og Vort Land. I ønsket om, at opnå de bedst mulige resultater og en mere ligeværdig dialog mellem Naalakkersuisut og EU, skal der udfærdiges en ny samarbejdsaftale med EU, som Siumut anbefaler snarest muligt at færdiggøre.

Siumut finder det vigtigt, at vi er med i Permanent Forum i FN. Dette forum befinder sig under ECOSOC, som er et forum for økonomi, menneskerettigheder og som er et rådgivende råd. I dette forum er der muligheder for at drøfte enkelte medlemmers dagsorden omkring oprindelige folk, økonomi- og samfundsudvikling, kulturelle emner, miljøtemaer, uddannelsesspørgsmål, sundhedsspørgsmål samt menneskerettigheder. Siumut ønsker, vi skal have adgang til talerstolen via en repræsentant, som samtidig kan være en koordinator i forhold til medlemmerne af FN.

Siumut ønsker at Vort Land som følge af sin vigtige geopolitiske placering i den Nordligste del af verden, skal have mere direkte indflydelse på verdenssamfundets udvikling. Det er derfor, at Siumut har et ønske om, at Siumut er selvstændigt repræsenteret i FN.

Siumut støtter medlemskab af NATO som følge af samarbejdet omkring fredsbudskabet. Idet at Vort Land bliver medlem af NATO, vil vi deltage i at skabe en bro mellem Nordamerika og Europa. Endvidere ønsker Siumut, at Vort land deltager i Danmarks NATO-møder og, at vi får selvstændig forhandlingsstatus.

Siumut mener, at Vort Land af de andre lande anses som et land man kan stole på, og at man ser Vort Land som et sikkert område og, at det at vi anses for at være samarbejdsvillige skal styrkes og udvikles.

Vort Land kan først overtage det fulde ansvar for udenrigspolitikken når vi bliver en stat. Det er da også på det grundlag at Siumut anser det som særdeles vigtigt og har det som mål at Vort Land bliver en stat.

Indtil Vort Land er blevet suverænt selvstændigt, så må vi arbejde på at samarbejde med den danske regering for at øge medbestemmelsen og ansvaret. Som følge af Vort Lands status som et selvstyret område så er de næste par år helliget udarbejdelsen af en selvstændig grundlov. I forbindelse med udarbejdelsen af grundloven skal der tages stilling til hvorledes Vort Lands udenrigspolitiske områder og forsvaret af landet skal ledes når Naalakkersuisut overtager dette ansvar.

Det er Siumuts mål at Vort Land skal etablere en selvstændig repræsentation i vort naboland idet vi allerede har et større handelsbaseret samarbejde. Dette vil betyde at vi i fremtiden som minimum skal have etableret repræsentationer i følgende lande: Canada, Island, EU, USA, Danmark, Norge, Kina, Storbritannien og Japan.