Meninger

Underminering af Grønlands interesser

I en udsendelse i KNR Qanorooq den 13. juni 2023 har Aaja Chemnitz, medlem af Folketinget pĂĄ vegne af partiet Inuit Ataqatigiit (IA), udtalt, at hun ser behovet for at fĂĄ flere unge grønlændere til at deltage i Forsvaret og genindføre Forsvarets Dag i Grønland. Det er dog nødvendigt at stille spørgsmĂĄlstegn ved IA’s folketingsmedlems egentlige intentioner, nĂĄr hun forsøger at underminere sit eget bagland.

Af Kuno Fencker, Siumut

For blot kort tid siden siden blev Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg informeret om den kommende beredskabsuddannelse, der skal etableres i Kangerlussuaq. Det har været en prioritet for begge regeringspartier, at beredskabsuddannelsen skal tage udgangspunkt i det grønlandske folks behov, sprog og kultur. Derfor har det været muligt at bruge Erfalasorput (Det Grønlandske flag) og sikre, at de unge kan anvende uddannelsen til at tjene Grønland på lang sigt.

Chemnitz’s forslag handler imidlertid om øget militær rekruttering og anerkender ikke den historiske kontekst for Grønlands kolonisering af Danmark. Grønland har aldrig været en nation i krig. Vi tror pĂĄ lavspænding og ønsker at sikre vores befolknings sikkerhed uden at være offensive. Alligevel vælger IA’s folketingsmedlem at fremme en kolonial tankegang, hvor grønlændere skal indgĂĄ i værnepligt under det danske flag, hvilket potentielt kan føre til at kæmpe for Danmarks interesser frem for grønlændernes velfærd.

Det er afgørende for Grønland at fastholde vores selvbestemmelse og prioritere vores eget folks interesser og håb. Dette mener vi fra Siumut kan opnås gennem beredskabsuddannelse som blev aftalt igennem den arktiske kapacitetspakke.

Det er ogsĂĄ værd at bemærke, hvordan IA’s folketingsmedlems udtalelser om øget militærrekruttering er i direkte modstrid med hendes eget partis holdning og underminerer regeringens nuværende initiativer. Denne ĂĄbenlyse modsigelse og mangel pĂĄ partienhed underminerer ikke kun Mute Borup Egedes troværdighed, men rejser ogsĂĄ tvivl om Chemnitz’s sande motiver. Er hun virkelig bekymret for grønlændernes velfærd, eller er hun mere interesseret i at lobbye for Danmarks interesser? Hendes handlinger tyder pĂĄ det sidste.

Grønlands fremskridt hen imod statsdannelse og bevarelse af dets unikke identitet mĂĄ aldrig kompromitteres. Chemnitz’s fremhævelse af øget militær involvering kan skabe yderligere spændinger som Grønland i videst muligt omfang bør undgĂĄ. Grønland bør og skal anbefale i videst muligt omfang diplomatiets vej, fremfor krigsretorik og eskalering.