Meninger

Velkommen til vores forening

Af Inunnguaq Reimer (Siumut Aasiaat) og Ove Berthelsen (Siumut Qeqertarsuaq)

Oversat – Det er altid en stor glæde og en styrkelse at konstatere, at folkevalgte m.m. finder det attraktivt at blive medlem af vores lokale politiske bevægelse.

I den anledning vil vi særligt byde de sidst ankomne fra kommunal- og bygdebestyrelserne i Kommune Qeqertalik hjerteligt velkommen. De pågældende har besluttet at skifte parti fra Inuit Ataqatigiit, og som vi har for vane vil vi samarbejde med samtalen og den gensidige forståelse i højsædet.

Siumut er som et politisk samarbejdsforum funderet i vigtigheden i at arbejde ud fra målsætningen om lighed, frihed og medansvar, som på alle måder er grundfæstet i lokalafdelingerne. Med den ånd vil vi arbejde videre med vores nye samarbejdspartnere.

Derfor byder vi en oprigtig velkommen til vores nye medlemmer, og er ikke i tvivl om, at vi vil opbygge et godt samarbejde med henblik pĂĄ flere og bedre muligheder for befolkningen som omdrejningspunkt.