Meninger

Avannaa har brug for en mĂĄlrettet udvikling

Vi ved alle sammen, at der skal gøres noget ved boligsituationen på kysten, og det samme gælder styrkelsen af borgerservice. Tidligere praksis som Naalakkersuisut synes at ville genindføre giver grund til håb, men det er stadig helt nødvendigt at der bliver bygget boliger i Uummannaq

Af Elisabeth Nielsen, kommunalbestyrelsesmedlem i Avannaata Kommunia, Siumut.

Oversat – Selvstyret mĂĄ gøre noget ved den store boligmangel uden for Nuuk, især i Uummannaq.

Uummannaq er i en vanskelig situation med hensyn til boligsituationen og arbejdskraftmanglen, og det er nødvendigt at handle på disse parametre. Den store boligmangel kan Avannaata Kommunia ikke løse alene.

Der er ingen arbejdsløse i Uummannaq, hvis man ikke medregner medarbejderne på fiskefabrikkerne der bliver midlertidigt sendt hjem pga. manglen på råvarer på denne årstid.

Der er stor mangel på helt nødvendigt arbejdskraft inden for plejepersonale, f.eks. i sundhedsvæsenet og alderdomshjemmet. Manglen på kolleger er hverken sundt for medarbejderne selv eller de der har behov. De få medarbejdere arbejder løber hurtigere, og vi er alle sammen klar over, at situationen ikke er holdbar i længden.

Arbejdspladserne søger ellers personale, men får ingen udenbys ansøgere, fordi der ikke kan anvises en bolig anvist af arbejdsgiveren. Man kan også læse forholdene anderledes: Avannaata Kommunia er ikke et attraktiv sted at flytte til, og kommunen har derfor en stor opgave at løse i samarbejde med Selvstyret.

Vi ved at byen må styrkes med hensyn til boligsituationen og borgerservicen, hvis ikke vi ønsker at vores by skal sakke bagud i udviklingen. Det er vigtigt i denne sammenhæng, at der er mulighed for en mere ligeligt udvikling for alle, ligesom der mange steder på kysten også er et udtalt behov for udvikling.

Derfor giver det forhåbninger, at Naalakkersuisut agter at genindføre den tidligere anvendte praksis. Det giver et større forhåbning om, at de få midler vi har til rådighed til anlægsopgaver, igen spredes mere ud til kysten.

I økonomisk henseende har Uummannaq længe været et vigtigt brik i landet, også da Marmorilik-minen var aktiv. Nu bidrager vi økonomisk med fiskeriet. Derfor er det på sin plads, at ønsket om hjælp med hensyn til boliger bliver imødekommet.