Meninger

Vores opgave er at fĂĄ mere ud af fisken

Siumut mener, at fiskerne ved det kystnære fiskeri skal have forbedrede muligheder for at få mere ud af fisken og samtidig gives bedre muligheder for at værdiforøge deres produkt. Samtidigt skal der i forbindelse med tildeling af kvoter fremgå klare krav om, hvilken forventninger der ligges til grund.

Oversat – Siumut mener, at vi mĂĄ begynde arbejdet med at bane vejen for det kystnærefiskeri til at værdiforøge deres produkt, og at netop den erhvervsgruppe gives en politisk opbakning til flere muligheder for at forbedre deres indtjening.

– Siumut vil bane vej for, at de kystnære fiskere fĂĄr en mere direkte adgang til det internationale markeder. Samtidigt er det nødvendigt, at vi politisk begynder at koncentrere os om, hvorledes samfundet kan udvikle økonomien og styrke værdikæderne, siger Jens Kristian Therkelsen.

– Jeg mener, at vi mĂĄ gøre en indsats for at gøre op med ĂĄrtiers vanetænkning, og gentænke, om erhvervet i det kystnære fiskere kan stille sig tilfreds med kun at indhandle til industrien i land. Vi bør alle have en interesse i, at fiskerne bliver mere frie i deres erhverv og dermed afsøge muligheder for en bedre indtjening, siger Jens Kristian Therkelsen.

Jens Kristian Therkelsen understreger dog, at dette ikke betyder, at opgaven med at styrke værdikæderne på land ikke samtidigt er en vigtig opgave. Derfor anser han det som lige så presserende, at industriarbejderne samtidigt sikres en udvikling. Han giver som et eksempel, at der ifølge Grønlands Statisk var cirka 1600 industriarbejdere i 2019.

Om fiskeriet generelt
Jens Kristian Therkelsen, der udover at være medlem af Inatsisartut også er medlem af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget mener, at det er nødvendigt at udnytte resurserne til fulde, uanset hvilken art der er tale om.

– Én af de ting jeg betragter som nødvendigt er, at nĂĄr snakken falder pĂĄ kvoteringer som helhed, sĂĄ at der strammes mere op omkring de krav der stilles, da jeg ikke er i tvivl om, at det er i alles interesse, at kvoterne er til størst muligt gavn for os alle, siger Jens Kristian Therkelsen og fortsætter:

– Særligt i forbindelse med mængdemæssigt store kvoter vil det vil være passende, at der fra politisk side er et krav om, at der i loven er tydelighed om, hvilke krav der stilles i forbindelse med tildeling af kvoterne. Jeg er samtidig af den opfattelse, at sĂĄfremt kravene ikke er indfriet efter hensigten i løbet af en periode, sĂĄ at kvoterne genvurderes, og om nødvendigt gives mulighed for at tilbagekalde kvoterne, siger Jens Kristian Therkelsen siger og fortsætter:

– Siumut ønsker, uanset hvilken art der er tale om, at udnyttelsen skal ske ved maksimal brug af resursen. Særligt finder vi det afgørende, at vi der bor i dette land, skal være i centrum i erhvervet og have muligheder for en sund forretning og en god økonomi. Siumut mener, at tiden er inde til at gøre op med opfattelsen gĂĄende pĂĄ, at det kystnære fiskere blot skal indhandle til lands og til anden side, slutter Jens Kristian Therkelsen.

Siumuts rammer for den kommende fiskerilov bliver for tiden offentliggjort. Denne pressemeddelelse er den tredje ud af fem tiltænkte meddelelser.