Meninger

Vi mĂĄ styrke medbestemmelsen i bostederne

Topstyring i administrationen i Kommune Qeqertalik har aldrig været så udpræget.

Af Aqqa Samuelsen, medlem af kommunalbestyrelsen i Kommune Qeqertalik og Siumut gruppeformand

Oversat – Man har frataget ansvaret for kontraktstyring i bostederne i Kommune Qeqertalik, sĂĄ disse ikke kan udvikle sig. Dette kan slet ikke accepteres.

Siumut-gruppen har fremsat et dagsordenspunkt i forbindelse med et forventet overskridelse af budgettet for 1. kvartalsregnskab på mindst 22 mio. kr. Man har i kommunalbestyrelsesmødet den 6. juni 2023 drøftet Siumut-gruppens forslag til dagsorden. Debatten om kommunens økonomiske status blev udskudt til 28.-29. juni 2023 efter gensidig forståelse. Der er ingen tvivl om, at der vil være store besparelser som vil ramme borgerne hårdt.

Det må siges at det er en udfordring, at befolkningen i bostederne ikke selv kan planlægge med hensyn til økonomi og budget, og der har ikke været gennemført høringer om disse forhold. Vi mener, at hvis man involverer bostederne med hensyn til økonomisk planlægning og budget, vil man overholde budgetterne bedre. Bostederne kender bedre til hvad de har behov for af midler og vil være bedre til at styre økonomien.

Siumut ønsker at give selvbestemmelse over økonomien tilbage til bostederne. Bostederne skal kunne planlægge og styre budgettet.

Vi skal stole mere på de ansatte i alle bostederne og respektere deres økonomiske planlægningsevner. Vi kan godt forstå, at man der pga. udpræget central styring udlægges forhindringer for nogle ansatte. Derfor sætter nogle ansatte spørgsmålstegn ved deres ansættelse ved kommunen. Vi finder, at det ikke er vejen frem med centralistisk styring hvor vi bliver færre befolkningsmæssigt, da dette afstedkommer forhindringer for den nødvendige udvikling.

Spred medindflydelse og ansvar til bostederne og ophæv centralstyringen.