Målsætninger

Børn og unge

Siumut arbejder for at børn og unge skal have glade og trygge opvækstvilkĂĄr. Siumut opfordrer alle til at deltage i genudbredelsen af omsorg og kollektivitet, som er den naturlige og harmoniske tilstand i vort liv heroppe. 

Der skal i de næst kommende år i regerings regí arbejdes for, at unge som ikke er kommet videre i uddannelessystemet (unge uden arbejde, uddannelsesforløb eller uden andre former for kompetence givende forløb) monitoreres og med særtiltag løftes, så denne gruppe af unge mennesker kan komme videre i uddannelsessystemet.

Et barndom med oplevelser, støtte til initiativitet og tryghed er de fundamentale vigtige dele i et barns opvækst. Politisk kan vi forbedre vilkårende for børnene, ved at give de berørte familier gode rammevilkår til, at kunne få mere tid til deres opdragelse og give følelsen af deres eget ansvar overfor børn og unge.

Siumut har til formål, at børnene og unge oplever tryghed, et sundt liv, stærke såvel i sjæl som i krop og som har et stort personligt selvværd, med godt fundamentalt kendskab til deres eget identitet.

Siumut arbejder til stadighed for en længere barselsorlov, således, at de nybagte forældre trygt kan være sammen med barnet i længst muligt periode efter fødslen. Forældrene skal selv have mulighed for at vælge orlovslængden. Siumut arbejder ligeledes for at de forældre, der er ansat i det offentlige, får løn under barselsorloven, ligesom Siumut vil sikre at der etableres en familiepolitik.

Der skal være en balance mellem familielivet og arbejdslivet. Alle børn skal tilbydes pasning i daginstitutioner, hvor der er uddannede pædagoger. Medarbejdere der er ansat uden relevant uddannelse i daginstitutionerne, skal tilbydes uddannelse og oplæring. For at opnå de bedst mulige rammer i daginstitutionerne, skal de medarbejdere der passer børnene have konsulenter til at vejlede sig, hvilket sker i et tæt samarbejde med forældrene.

Det er hensigten, at daginstitutionerne, folkeskolerne, de uddannelser der har med familier og børn at gøre, samt skolen og sundhedsomrĂĄdet skal til under helt faste forhold, at samordnes, sĂĄledes, at der opnĂĄs fælles forstĂĄelse og for at sikre, at alle har samme klare mĂĄlsætninger. 

Man arbejder for at opnå at der i daginstitutionerne, folkeskolerne og uddannelsesstederne i en vel tilrettelagt og bestemt samarbejde imellem sundhedsvæsenet og skolen, foretager oplysning om familieliv og det med at have børn.

Man arbejder for at der i børne og ungeinstitutioner får opstillet krav om medarbejdere der matcher behovene ved de enkelte steder.

For at sikre at børn og unge har mere kontakt med deres forældre samt de ældre i familien, skal der opstilles større krav til forældrene gennem oplysende indsatser. Der skal ske løbende opfordringer til øget støtte og input.

Der skal være større oplysning omkring lovgivningen vedrørende ansvar for værger og forældremyndighedsindehavere og Siumut opfordrer til, at vi forældre skal stille større krav til os selv om at give vores børn så gode levevilkår som overhovedet muligt. Siumut mener, at vi er i dag nået til et sted hvor vi har svært ved at bunde, hvad anbringelser af børn og unge udenfor hjemmet angår, derfor kan man ikke komme uden om, at stille mere krav til forældrene. Børnenes rettigheder skal hele tiden forsvares, og så fremt man har bragt børn til verden, skal pligter og ansvar hele tiden følges ad.

Det håndgribelige arbejde og beskyttelse af børn og unges rettigheder skal fortsættes, og ved ændringer og fornyelser af love skal børn og unges behov være i centrum. Siumut vil sikre oplysningskampagner om børn og unges rettigheder over for samfundet.

Til arbejdet skal der tages højde for følgende:

Siumut vil være opmærksom på, at der sker opfølgende indsatser for de rapporter som Børnetalsmanden udarbejder som følge af undersøgelser.