Siumut arbejder for at børn og unge skal have glade og trygge opvækstvilkår. Siumut opfordrer alle til at deltage i udbredelsen af omsorg og kollektivitet, som er den naturlige tilstand i vort liv heroppe.

Barndommen skal ikke blot opleves som en forberedelse til voksenlivet, men har sin helt egen og særlige værdi. Gode oplevelser, samtidig med årvågenhed og en tryg barndom ligger kimen til et godt voksenliv, der udvikles hen over tid. Politisk kan vi forbedre vilkårene for børnene, ved at give familierne gode rammevilkår til, at få god tid til deres opdragelse og opleve deres eget ansvar.

Siumut har til formål, at børnene og de unge oplever tryghed, at de er sunde, stærke såvel i sjæl som i krop og som har et stort personligt selvværd, med godt kendskab til deres identitet.

Siumut arbejder til stadighed for en længere barselsorlov, således, at de nybagte forældre kan være sammen med barnet længst muligt efter fødslen. Forældrene skal have mulighed for at vælge orlovslængden. Siumut arbejder ligeledes for at de forældre, der er ansat i det offentlige, får løn under barsel, ligesom Siumut vil sikre at der skabes en familiepolitik.

Der skal være en balance mellem familielivet og arbejdslivet. Alle børn skal tilbydes pasning i daginstitutioner, hvor der er uddannede pædagoger. Medarbejdere der er ansat uden relevant uddannelse i daginstitutionerne, skal tilbydes uddannelse og oplæring. For at opnå den bedst mulige service i daginstitutionerne, skal de medarbejdere der passer børnene have konsulenter til at vejlede sig, hvilket sker i et tæt samarbejde med forældrene.

Det er hensigten, at daginstitutionerne, folkeskolerne, de uddannelser der har med familier og børn at gøre, samt skolen og sundhedsområdet skal til under helt faste forhold, at samordnes, således, at der opnås fælles forståelse og for at sikre, at alle har samme mål.

Man arbejder for at der i daginstitutioner, folkeskoler og uddannelsessteder i samarbejde med sundhedsvæsenet foretager oplysning om familieliv og det med at have børn.

Man arbejder for at der i børne og ungeinstitutioner får opstillet krav om medarbejdere der matcher behovene i de enkelte steder.

For at sikre at børn og unge har mere kontakt med deres forældre samt de ældre i familien, skal der opstilles større krav til forældrene gennem oplysende indsatser. Der skal ske løbende opfordringer til øget støtte og input.

Der skal være større oplysning om lovgivning vedrørende ansvar til forældremyndighed-sindehavere og Siumut opfordrer til, at vi forældre skal stille større krav til os selv om at give vores børn så gode levevilkår som overhovedet muligt.

Arbejdet med børn og unges rettigheder skal fortsættes, og ved ændringer af love skal man tage udgangspunkt i børn og unges behov. Siumut vil sikre at oplysningskampagner om børn og unges rettigheder over for samfundet.

Siumut vil være opmærksom på, at der sker opfølgende indsatser for de rapporter som Børnetalsmanden udarbejder som følge af undersøgelser.